Tjänster för IT-drift

IT-tjänster för ditt företag

”Information technology management” (Förkortning: IT management) för kontroll av information och databehandling, samt hårdvaran och programvaran som krävs för detta. Affärssystemet representerar en del av en heltäckande IT-arkitektur.

Strategiskt IT-management är oerhört värdefullt för bolagsledningen eftersom det direkt påverkar framgången av verksamheten genom att öka värdet på det som IT bidragit med till företagets framgång, samtidigt som det minimerar risker och kostnader som är förknippade med IT. 

Affärsrådgivning stödjer företag med olika frågor om IT-management. Hela IT-landskapet får ofta ett lyft genom att införa ett affärssystem och genom att ställa frågor om den strategiska inriktningen och inbäddningen av individuella komponenter. Införandet av nya ERP lösningar måste vara praktiskt användbart och ekonomiskt genomförbart för alla delar av företaget. Nationella och internationella dotterbolag bör övervägas från början samt hur eventuella planer för expansion i andra länder kommer att beaktas. Dessutom måste den framtida arkitektur uppfylla olika enskilda villkor. Det måste uppfylla gällande begränsningar av infrastrukturen samt garantera hållbarhet och investeringssäkerhet. Strategiska frågor måste också besvaras på ett tidigt stadium, till exempel om funktioner kommer att integreras i affärssystemet eller avbildas av externa system.


Här står

 • Uppdatering av kapacitet,
 • Funktionell täckning och
 • Framtida flexibilitet, högt på dagordningen.

Att investera i ett nytt affärssystem måste ofta motiveras internt. En sammanhängande och framtidsorienterad IT och ERP arkitektur som bevisligen kan integreras i den befintliga IT-strategin garanterar ovanstående punkter.

Vad vi erbjuder:

 • Skräddarsydd analys av;
  • Befintliga krav
  • Den tekniska och funktionella miljön
  • De olika målen (IT-strategin)

 • Definition och rekommendation av en sammanhängande, framtidsinriktat och säkrad IT eller ERP-arkitektur

 • Stöd för skapande av investeringsplan med realiserbara  argument och rekommendationer till åtgärder

Vårt förhållningssätt och verktyg

Beroende på specifika krav/situation:

 • Intressentintervjuer
 • Analys av tekniska ramvillkor
 • Analys av funktionskrav och mål
 • Anpassning till affärs- och IT-strategi för företaget
 • Definition och rekommendation av lämplig arkitektur och förhållningssätt

Dina fördelar och resultat

 • Investeringssäkerhet , framtidssäkring och hållbarhet
 • Specifika genomförbarhetplaner  och lösningar
 • Stöd för intern argumentation om lämpliga IT-investeringar
 • Säkerhet genom extern expertis
 • En grund för definierande av lämpliga och användbara IT-projekt

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail