Helhetslösningar för företag inom diskret tillverkning

COSMO CONSULT is one of the leading Microsoft Partners for Manufacturing Industry Solutions.

Varje företag är unikt – liksom alla branscher. Tack vare sin innovationskraft, är diskret tillverkning också en drivkraft. Inom denna bransch möter kompetens och optimerade produktionsprocesser ökad komplexitet, allt kortare produktlivscykler och hårdare konkurrens. Samtidigt förväntar sig kunder produktkvalitet och bättre service i allt högre grad. Internet of Things (IoT) och digitaliseringen av nästan alla relevanta affärsområden har skapat många nya möjligheter och utmaningar för hela tillverkningsindustrin.

Programvaruteknik för alla företagsområden från en enda källa

Som tillverkare av småserier eller varianter, använder du redan programvara i nästan alla delar av produktionen. Affärssystem såsom ERP, CRM, DMS, PLM, CAD, business intelligence, Microsoft Office-program och även telefoni och en rad andra system används redan i olika stor utsträckning. Att erhålla en intelligent och komplett digital lösning involverar mer än bara ett ERP-system, behandlingen av maskindata eller integrering av ett PLM-system till ERP. Det innebär också ett nätverk av alla affärsrelevanta system och data både inom och utanför företaget, och optimalt utnyttjande av dess potential för företagets framgång.

Intelligent Industri 4.0 | programvarulösningar från en enda källa

Med affärssystem från COSMO CONSULT skapar du grunden för utvecklingen av en intelligent och komplett digital IoT lösning för ditt företag. ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV och de certifierade och globalt tillämpade branschlösningarna för diskret tillverkning som utvecklats av COSMO CONSULT, utgör kärnan i den digitala lösningen. Genom en fullständig integrering av Microsoft Office 365 med komponenter såsom Microsoft Sharepoint eller Skype for Business, erbjuder vi en modern, digital arbetsplats från en enda källa, där tekniska avdelningar på företaget samtidigt ingår genom integrering av CAD, PLM och maskindata. Även moderna IoT applikationer kan integreras med Microsofts IoT Hub. Kraftfulla business intelligence programvaror så som Microsoft Power BI finns för att utvärdera och analysera data från alla delar av den kompletta lösningen, som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för ditt företags framgång.

Med intelligensen från Microsoft Machine Learning och förutseende analys, får du inte enbart utvärderingar av aktuell data, utan även konkreta rekommendationer för åtgärder som baserats på erfarenheter, prognoser eller komplexa algoritmer.

Business software for people

COSMO CONSULTs helhetslösningar hjälper människor på ditt företag att bli mer produktiva, uppnå mer och bemästra framtida utmaningar med stöd av intelligenta, state-of-the-art IT-lösningar.

Projektbaserad tillverkning

Branschlösning för projektbaserad tillverkning kräver samarbete mellan avdelningarna genom att till exempel använda parallellkalkylering för transparant överblick i ERP-systemet.

Maskinkonstruktion

COSMO CONSULTs industrilösningar för maskinteknik erbjuder omfattande funktioner för konstruktion, tillverkning och service, såsom parallellakalkyler, dynamiskt skapande av stycklistor, effektiv produktionsplanering och CAD-integration.

Hisstillverkning

Tekniska innovationer: såsom hissar utan maskinrum är en strimma av hopp. Orderingången för kabelhissar utan maskinrum utgör nu mer än två tredjedelar av hissmarknaden. För att ERP ska kunna visa sin styrka och tillföra värde, behöver det för att förstå...

Verktygs- och instrumenttillverkning

Verktygs- och instrumenttillverkning involverar ofta Flerinivåordrar som skapas parallellt på olika anläggningar. Med en hållbar branschlösning kan ni fokusera på det viktigaste.

Branschlösningar för diskret tillverkning

Oavsett om ditt fokus ligger på maskin- och anläggningsteknik eller instrumentering och teknisk utrustning, klassisk medelstor produktion eller internationella affärer i stora företag, kan du med rätt industrispecifika lösning redan ställa in kursen för den digitala framtiden för ditt företag och vara säker på att du har fingret på pulsen i morgon.

Som världens ledande Microsoft Dynamics ERP partner och en certifierad branschexpert, erbjuder COSMO CONSULT  branschlösningar för diskret tillverkningsindustri som har testats av Microsoft själva. Vi har haft ett nära samarbete med våra kunder i produktion under många år och ser till att vår industriprogramvara och våra konsulttjänster alltid uppfyller de högsta kraven. Samtidigt, upprätthåller COSMO CONSULT nära kontakt med Microsoft för att se till att våra branschlösningar drar nytta av den senaste programutvecklingen.

Digital branschlösning från molnet

Vi erbjuder även alla våra lösningar som hyrmodell  från molnet och omfattar alla tjänster på grundval av en månadshyra, så att du kan avstå från en komplex "in-house infrastruktur". Så att du enbart betalar för vad du använder - utan höga initiala investeringar.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail