Digitalisering

Hur mycket tid lägger du på att leta efter tekniska ritningar?

Gustav Ängermark02/11/2022

CAD- och ERP-system bidrar i hög grad till att automatisera processer eller effektivisera den dagliga datahanteringen. Men om de två systemen inte kommunicerar med varandra går mycket potential förlorad.

 

Är inte samspelet mellan produktion och design en het potatis? Systemhusen har trots allt behandlat detta ämne i årtionden. Trots detta finns CAD- och ERP-system fortfarande på olika plattformar i många företag. Resultatet är att den manuella överföringen av data från ett system till ett annat inte bara kostar tid utan också orsakar många fel. Det är därför värt att ägna mer uppmärksamhet åt denna fråga.

I den här bloggserien kommer vi att behandla följande tre funktionsområden:

- Hantering av ritningar

- förändringshantering

- CAD-integration.

Låt oss börja med ritningshantering.

Ritningshantering - vad är det?

Ritningshantering ger bekväm tillgång till ritningar och revideringar (t.ex. kretsscheman, explosions- eller monteringsritningar) genom att tilldela data och processer till specifika områden och frigöra dokument.

Vilka funktioner har ritningshanteringen?

  • Med hjälp av statushanteringen kan du specifikt kontrollera dokument och ritningar i eller utanför processerna.
  • Du får en inblick i vem som har gjort en ändring i ett dokument vid en viss tidpunkt. Det räcker med en blick på dokumentanvändningen - och du kan se den aktuella revideringsversionen av ett dokument.
  • Artiklar, reservdelslistor och beställningar kan enkelt tilldelas. En artikel som är länkad till ett dokument visas automatiskt i de stycklistor och beställningar som innehåller artikeln i fråga.

Fördelarna

På så sätt kan ritningar kopplas till alla processer och objekt. Det nära samspelet med processerna i ERP-systemet säkerställer att informationen finns tillgänglig precis där den behövs. Detta innebär att fel kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Hör av dig till mig så berättar jag mer:

Gustav Ängermark
Senior Sales Consultant - Manufacturing

Dela