Digitalisering, ERP

Så blir din produktionsplanering enklare

COSMO CONSULT AB16/09/2021

För tillverkande företag är produktionsplaneringen en väldigt viktig process. En effektiv produktion kräver noggrann planering och full koll på alla flöden och detaljer. När du har framförhållning och beredskap kan du få kortare ledtider, kapa produktionskostnaderna, känna dig trygg i din kapacitet. Inte minst kan du ge dina kunder exakt vad de vill ha, när de vill ha det.

Produktionsplanering är dock en komplex process. Det är många typer av flöden och resurser som behöver beräknas. Det finns dessutom oförutsägbara faktorer som kan ställa till det. Den goda nyheten är att smarta digitala verktyg kan hjälpa dig att planera din kapacitet och hålla produktionen igång även när det oväntade händer. Så här kan du förenkla din produktionsplanering.

Planering för balans och optimering

Produktionsplaneringen är ditt sätt att optimera flöden och resurser så att du kan skapa en balans mellan din kapacitet och kundernas efterfrågan. Dels behöver du göra en behovsplanering så att alla delar av produktionen vet vilka material som behövs och vilken kapacitet som krävs för att kunna leverera rätt antal produkter vid rätt tillfälle. Dels behöver du göra en detaljplanering över när och i vilken ordning produkterna ska tillverkas. Det leder till en framförhållning som låter dig planera och styra din produktion så att den blir så effektiv, trygg och kvalitativ som möjligt. De frågor du behöver ställa inför din produktionsplanering är bland annat:

 • Vilka ledtider har vi? Hur snabbt ni kan producera och leverera det era kunder vill ha är avhängigt av bland annat partistorlek, kapacitet, kötider, ställtider m.m.
 • Vilka resurser behövs? Kan vi förutse vilket material som krävs, maskinkapacitet, personal, eventuella externa resurser m.m.?
 • Vilka begränsningar finns det? Om efterfrågan varierar, hur påverkas produktionen av materialrestriktioner, otillräckliga resurser m.m.?
 • Hur löser vi kapacitetsproblem? Behövs det buffertlager, övertid, legotillverkning etc.?
 • Vad gör vi om det dyker upp oförutsedda händelser? Hur planerar ni er kapacitet vid sjukdom, trasiga maskiner, plötsliga ändringar och nya krav från kunden etc.?

Det här är bara några av de frågor ni behöver ställa er. Det finns säkert flera unika faktorer som ni behöver ta hänsyn till för just er produktion. Framför allt så påverkar kundernas krav på att kunna anpassa och påverka beställningen, krav på flexibilitet och agil tillverkning m.m. er produktionsplanering. Fler variabler och faktorer gör planeringen mer komplex. Samtidigt förväntar sig kunderna en tillverkning som anpassas efter deras behov och önskemål. Produktionsplaneringen har blivit mer komplex samtidigt som den behöver gå fortare. Är det möjligt att förenkla den här processen?

Digitala verktyg för en smartare produktionsplanering

Så här långt har tillverkande företag kunnat göra sin produktionsplanering utifrån sin erfarenhet (både av den egna kapaciteten och av marknadens krav) samt en whiteboard eller Excel. Men i takt med att de påverkande faktorerna blir både fler och mer oförutsägbara inser fler och fler att det här inte längre är tillräckliga verktyg. Det går inte att få den överblick och insikt som behövs för att kunna möta kundernas krav. Det behövs ett planeringssystem som kan få med alla faktorer, processer och resurser och ge möjlighet till avancerad planering och schemaläggning. Inte minst behöver det ge dig förmågan att snabbt kunna optimera din produktion.

Ett digitalt verktyg för produktionsplanering ger er en bättre kontroll och överblick samt förmågan att snabbt kunna göra de förändringar som behövs i produktionen. När ni utgår från en lösning där all information finns samlad och är tillgänglig för alla delar av produktionen ger det er:

 • En tydlighet över vad som krävs för varje tillverkning, till exempel vad det gäller scheman, personal, resursbehov, nuvarande material- och resurskapacitet
 • En möjlighet att se och åtgärda varje del av produktionskedjan, till exempel styra om resurser efter behov
 • Möjlighet att kunna ge korrekt information till kunderna, till exempel om leveranser, priser vid kundspecifika önskemål.
 • Ett snabbare och enklare sätt att boka upp material och resurser
 • Möjlighet att kunna ge snabba svar vid förändringar, problem m.m.
 • Bättre uppföljningsmöjligheter
 • Möjlighet att skapa balans mellan kapacitet och produktionsbehov för en effektiv och lönsam produktion som möter kundernas krav på kvalitet och leveranstid
 • Bättre kommunikation mellan alla delar från sälj och design till tillverkning och ekonomi. Alla utgår från samma information och alla förändringar når alla i realtid

Låter de här fördelarna bekanta? Det beror kanske på att det är vad affärssystemet kan tillföra alla affärsprocesser. Nu kan det också optimera och effektivisera din tillverkning och produktionsplanering.

Affärssystemet för produktionsplanering

På COSMO CONSULT har vi länge arbetat tillsammans med tillverkande företag. Det har gett oss erfarenhet och insikt i vilka behov och önskemål som finns inom tillverkningsbranschen. Inte minst nu när produktionssektorn allt mer går mot projektorienterad, kundorderstyrd och anpassad tillverkning där varje order är unik och det är svårt att luta sig tillbaka mot tidigare erfarenheter. Det är utifrån de här insikterna som vi har tagit fram och paketerat branschorienterade helhetslösningar för tillverkande företag baserade på Microsofts affärssystem.

Om ni utgår från Dynamics 365 Business Central har ni inte bara tillgång till de grundläggande affärsfunktionerna. Med våra branschunika lösningar får ni dessutom anpassade verktyg just för utmaningarna inom tillverkningsbranschen, till exempel för produktions- och kapacitetsplanering, orderhantering, varianthantering i produktionen och legotillverkning.

Via produktionsmodulen i Business Central får du stödet för att planera din produktion och din kapacitet. Det ger dig möjligheter och smarta verktyg för att kunna styra material, resurser och produktion, se hela försörjningskedjan, ta fram prognoser för efterfrågan, lager och material, möjlighet att hantera maskiner och personal m.m. Det är det verktyg du behöver för att få den överblick och den kontroll du behöver för att kunna göra en effektiv produktionsplanering.

Med en ERP-lösning anpassad just för tillverkning kan du snabbt göra undantag, resursomfördelningar och nya planeringsalternativ när situationen förändras. Du slipper att börja om från början med din produktionsplanering. Kort sagt, det ger dig den överblick och den kraft du behöver för att kunna ta kontrollen över din produktionsplanering. För en smartare produktion, nöjdare kunder och mer lönsamhet.

 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera