Digitalisering, ERP

Planera din kapacitet smartare med affärssystemet

COSMO CONSULT AB23/02/2021

En effektiv produktion kräver framförhållning och en god översikt. Du behöver kunna planera dina ordrar effektivt och veta att du har den kapacitet som du behöver för att producera dem. Eftersom dina kunder alltid vill veta när de kan få sina beställningar behöver du också känna till när du har möjlighet att producera och leverera dina ordrar. För att kunna leverera i tid och med kvalitet så att dina kunder blir nöjda behöver du ha full kontroll över din produktion. Går det?

Ja, med rätt verktyg.

När det kommer till att få överblick och att kunna se framåt är affärssystemet oslagbart. Förutom att du kan se och planera din kapacitet mycket mer effektivt får du även ett verktyg som hjälper dig att hålla produktionen uppe även när det händer någonting oväntat. Så här får du full kontroll över din produktion med en modern ERP-lösning.

ERP med fokus på kapacitet och produktion

Det som är så fantastiskt med dagens moderna affärssystem är att de går att anpassa så väl efter olika branscher. Oavsett om du är verksam inom ekonomi, lager, butik, projekt eller tillverkning går det att rikta lösningen så att de stöder just dina viktigaste processer.

Det här är extra viktigt för dig som tillverkar efter kundordrar. Dynamics 365 Business Central Premium har förutom de grundläggande affärsfunktionerna gott om funktioner just för tillverkningsföretag. För att kunna planera din kapacitet behöver du kunna styra material, resurser, ordrar och produktion. Du behöver dessutom kunna planera och ta fram prognoser för försäljning, efterfrågan, lager och material.

Produktionsmodulen i Business Central Premium ger dig just det här stödet så att du kan planera din produktion och din kapacitet. Den stöder även legotillverkning om du förmedlar ordrar till underleverantörer. Du kan enkelt hantera dina maskiner och tillåta användarna att kontrollera kapacitetsnivåerna så att arbetsprocesserna fungerar effektivt.

När du kan samla alla processer inom din produktion i en plattform får du inte bara den överblick och den kontroll du behöver för att kunna planera din kapacitet. Supply chain-funktionaliteten i Business Central hänger med även i produktionsmodulen. Det ger dig stödet att dessutom kunna planera och hantera efterfrågan och materialkrav. Du får ett planeringsverktyg där du kan se försörjningskedjan korrekt och direkt. Du kan även skapa inköps- och produktionsordrar utifrån aktuella lagernivåer och prognoser på efterfrågan.

Med ett affärssystem anpassat för produktion kan du se och hantera hela kedjan inom din tillverkning. Den överblick och den kontroll du får ur lösningen ger dig (och dina kunder) raka svar och hållbara löften på när du kan leverera. Men det är även ett tryggt verktyg när tillverkningskedjan blir mer oförutsägbar…

Stabilitet vid Agile Manufacturing och när det oväntade händer

Att försöka planera och förutse din kapacitet är nog av en utmaning vid en produktion där du kan luta dig mot din erfarenhet. Du kan mata in data i systemet och få ut korrekta och exakta svar som ger dig kontroll över tillverkningen. Men vad händer om det dyker upp oförutsedda händelser? Hur planerar du då din kapacitet på ett effektivt sätt?

Dagens marknad svänger mer och snabbare än någonsin. Produkter behöver anpassas efter nya krav, och tillverkningen befinner sig i ständig förändring. Agile Manufacturing handlar om att ha en flexibel produktion som snabbt går att anpassa för att möta nya krav. Eller producera efter specifika behov. För många medelstora tillverkningsföretag är överlevnaden kopplad just till förmågan att kunna möta den här typen av mindre anpassade beställningar.

Dynamics 365 stöder just den här typen av Agile Manufacturing. Modulen gör även att oförutsedda krav kan mötas i en smidig tillverkning tack vare dynamisk leverans och kapacitetsplanering. Försörjningsplaneringen gör det möjligt att kartlägga krav på material baserat på efterfrågan. Det gör det lättare att planera för hög efterfrågan. Det finns flera olika typer av produktionsorder tillgängliga, och det går att redigera komponenterna så att de passar ett specifikt krav. Det går dessutom lätt att uppdatera och ändra produktionsschemat om det sker förändringar i kapaciteten. Kort sagt, det är en agil lösning som ger kraft, enkelhet och effektivitet åt en agil verksamhet.

Det är inte bara en snabbt svängande marknad som ställer krav och gör kapacitetsplaneringen lika utmanande som att försöka segla i tät dimma. Det finns flera andra produktionsbekymmer som har hängt med sedan tidernas begynnelse, till exempel:

  • En akutorder från en viktig kund. Den typen av beställning som det inte bara går att säga ”Vi klämmer in det när vi får tid” åt. Här uppstår en rad med problem. När går det att leverera åt den viktiga kunden? Hur mycket försenas produktionen för de andra kunderna? Vilka ordrar drabbas?
  • Produktionsproblem. Maskiner går sönder på samma sätt som människor blir sjuka. Det går att förebygga med planering och förebyggande underhåll. Men ibland inträffar det oväntade, en del av produktionskedjan stannar upp, och det behövs omgående en plan B. Då behöver kapaciteten och resurserna ses över och omfördelas blixtsnabbt.
  • Flaskhalsar. Inte alla problem sker plötsligt. En del gömmer sig i produktionskedjan. En flaskhals är en ineffektiv del i ett system där genomströmningen har en tendens att stanna upp och påverka andra delar av kedjan.

När någonting sådant här händer blir det återigen svårt att planera kapaciteten och veta hur du ska hantera dina ordrar. I varje fall utan ett affärssystem. Samma funktioner som förenklar den agila tillverkningen går att använda för att tackla de här problemen. Den överblick och spårningsmöjlighet som systemet ger hjälper dig att identifiera och åtgärda flaskhalsar omgående. Du kan snabbt planera om efter plötsliga beställningar och sista-minuten ändringar. Tack vare kapacitetsplaneringen kan du göra undantag, resursomfördelningar och nya planeringsalternativ när någonting oväntat händer, och fortfarande ha koll på produktionen.

När dagens produktion ständigt möts av nya krav och förutsättningar är det viktigare än någonsin att ha full koll på alla delar av produktionen. Affärssystemet har länge hjälpt företag inom olika branscher att jobba smartare. Nu hjälper det dig att planera din kapacitet smartare.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera