Övriga teman

CRM

25Oct2023
Blogg, CRM, Digitalisering

Roadmap Controlling

from Gustav Ängermark - Lästid: 3 min

Flexibilitet och en kontinuerlig utvärdering av framstegen i ett digitalt transformationsprojekt är avgörande för att säkerställa att man fortsätter på rätt väg och uppfyller sina mål och krav. En välutformad roadmap kommer att hjälpa ditt företag att nå sina individuella mål för digital transformation.

Läs mer
17May2023

Texten diskuterar vikten av att koppla IT-projekt till företagsstrategi för att uppnå hög effektivitet. IT-system är inte bara ett verktyg utan också ett stöd för att uppnå företagets strategiska mål. Företag måste se till att deras anställda förstår hur deras dagliga arbete bidrar till genomförandet av företagsstrategin. Datakvalitet är en avgörande faktor för IT-systemens framgång, och företagen bör utveckla riktlinjer och förfaranden för insamling, granskning och uppdatering av data.

Läs mer

Guided Selling inom diskret tillverkning börjar alltid med produktkonfigurationen i försäljningsprocessen. Eftersom individuellt producerade varor är varianter är det värt att använda så kallade CPQ-system (Configure Price Quote) för detta. På så sätt guidas användaren steg för steg genom en logisk konfiguration. Detta ökar kvaliteten på erbjudandet och kunden kan själv bestämma vad som ska produceras.

Läs mer