Digitalisering, ERP

Driver stycklistor dig till vansinne ibland?

Michael Hering31/08/2021

Hur ser din process ut från konstruktion till produktion? Arbetar du med två olika stycklistor? Och överensstämmer de med varandra? Affärssystem ska kunna generera flera typer av stycklistor och även skapa nya stycklistor från befintliga.

Hur viktigt är koordinerade stycklistor inom maskin- och anläggningskonstruktion? Enligt Gartners marknadsundersökningar är 90 % av alla förfrågningar från branschen relaterade till gränssnittet mellan utveckling och produktion.

Koordinering av stycklistor – ett praktiskt exempel

När en sammansatt enhet har designats medföljer en ritning och en motsvarande stycklista. Ganska enkelt, eftersom hårddata talar för sig själva. I praktiken är det dock inte så enkelt. Saker ser annorlunda ut från ett designperspektiv än de gör från ett tillverkningsperspektiv. Låt mig ge dig ett exempel:

Inom fordonskonstruktion har vi en sammansatt enhet som kallas "pallåda". Den består av stödfästet plus själva lådan. För konstruktionsavdelningen utgör dessa två delar en logisk enhet – en sammansatt enhet.

Det beror på hur du ser på det

Produktionsavdelningen ser dock den sammansatta enheten på ett annorlunda sätt. Under produktionen var stödfästet redan svetsat på underredet i ett tidigare skede, och den fullständigt monterade pallådan behövs inte förrän vid den slutliga monteringen.

Många affärssystem stannar där

De flesta affärssystemlösningar misslyckas med att ta hänsyn till dessa olika aspekter – med katastrofala konsekvenser:

  • felaktiga arbetsspecifikationer och information
  • ofullständig, otillräcklig planering av materialbehov
  • restordrar på grund av saknade material.

Anledningarna till detta är uppenbara Affärssystem beräknar materialbehovstider baserat på schemaläggning längs produkthierarkin. Om den pallådan behövs i det sista monteringssteget, är alla komponenter för denna sammansatta enhet schemalagda till detta datum. Detsamma gäller om lådan planerades i början. Det är en ofördelaktig situation, för hur som helst kommer en av de två komponenterna antingen att levereras för tidigt eller för sent.

Manuella åtgärder är inte lösningen

I liknande fall går erfarna produktionsplanerare manuellt in och korrigerar detta eller använder buffert- och preliminära ledtider för att rädda schemat. Dessa lösningar åtgärdar dock inte det bakomliggande problemet. Tvärtom, de gör bara situationen ännu mer komplicerad, bidrar till bristande transparens och leder till potentiella fel.

Moderna affärssystem har sina fördelar

Med COSMO CONSULT-branschlösningen kan du härleda två olika strukturer från en stycklista, och på så sätt återge de olika konstruktions- och produktionsperspektiven. Denna funktion har visat sig effektiv i praktiken. I många projekt resulterade koordinerade stycklistor i en avsevärd minskning av saknade delar och lagervaror.

Hur mycket kostar fel relaterade till stycklistor dig? Kontakta oss så hjälper vi dig att effektivisera samarbetet mellan produktutveckling och produktion.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera