Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Den verkliga nyttan med PLM

COSMO CONSULT AB29/09/2021

PLM (Product Lifecycle Management) samlar all viktig data och alla de processer som har med en produkt att göra, från koncept till färdig produkt. Det här gör PLM till ett viktigt verktyg för design och tillverkning. Men det är ett misstag att inte vidga vyerna för vad PLM verkligen kan bidra med. Utöver själva produktutvecklingen kan PLM även bidra med ökad innovation, förbättrad produktivitet, snabbare processer och en kortare time-to-market. Inte minst kan PLM hjälpa tillverkande företag att komma närmare sina kunder och förstå deras behov. Det är dags att titta på den verkliga nyttan med PLM. 

PLM – lika mycket samarbete som design

Det är vanligt att begreppen PLM och PDM (Product Data Management) flyter ihop. Inte minst för att de flesta mjukvarulösningar hanterar båda processerna. Men medan PDM främst fokuserar på själva designprocessen av en produkt ser PLM till samtliga aspekter av en produkts livscykel. Till och med efter att den levererats till slutkunden. Det är här den verkliga kraften i PLM kan hittas, det stannar inte bara vid att vara ett designverktyg. PLM samlar information från alla delar och processer. Det gör att det går att utgå från samma data, från produktidé till kund, och samla in feedback genom hela kedjan. Ett PLM-system skapar inte bara transparens och översikt, det ger även snabbare processer med mindre risker och ökad innovation. 

Den verkliga nyttan med PLM är hur det går att samordna alla led i processen för att få ut produkter med högre kvalitet på marknaden snabbare. Till och med med kundernas hjälp. 

Minska riskerna och öka innovationskraften

En av de vinster ett PLM-system ger dig som användare direkt är ordning och reda. Du får kontroll över hela din process från design och utveckling till leveransklar produkt. All data kring produkten samlas på ett ställe och är tillgänglig för alla. Det skapar en transparens och en samordning som gör att eventuella problem går att lösa snabbt utan att det påverkar budget eller tidsplaner. Det leder till en ökad kontroll som ger trygghet.  

En tydlig målbild, en trygghet som gör att alla parter vågar mer och en god samordning mellan alla delar av tillverkningsprocessen frigör innovationskraften. Vilket är just den kraft som behövs för att bli konkurrenskraftig och kunna bana nya vägar framåt. Det är lättare att tänka nytt och större när riskerna minimeras.  

PLM håller dessutom reda på alla förändringar i produktversionerna. Det gör att det enklare att hantera produkten när den väl är levererad. Det minskar också risken för förseningar och missnöjda kunder på grund av dålig efterlevnad. PLM sluter slingan mellan utveckling, tillverkning, försäljning och support. 

Ökad produktivitet och snabbare time-to-market

Att ha duktiga medarbetare fulla med kreativitet hjälper inte när de inte har tid att använda sin kompetens. Enligt en undersökning från McKinsey så lägger den genomsnittliga teammedarbetaren 28 procent av sin arbetsvecka på att gå igenom e-post och närmare 20 procent av sin tid på att leta efter intern information. När alla delar av produktionen – design, arbetsflöden, dokument, kommunikation etc. – samlas i en PLM-lösning elimineras det här tidsslöseriet. Team och medarbetare kan snabbt och enkelt hitta och använda data och fokusera på att göra sitt jobb. Det blir ett fokus på produktinnovation och produktiviteten ökar. 

Är PLM integrerat med eller kopplat mot affärssystemet blir datahanteringen ännu smidigare och ännu mer effektivt. Inte minst minskar dubbelarbetet med att lägga in eller synka produktdata. Det snabbar upp processen samtidigt som risken för fel minskar. 

Att alla delar av produktionskedjan kan samarbeta i realtid gör att det går att lösa problem och komma fram till alternativa lösningar mycket snabbare. Informationen behöver heller inte sammanställas i varje steg utan följer med i PLM. Är lösningen dessutom molnbaserad kan användarna komma åt den från vilken enhet som helst. Design och ändringar kan granskas och godkännas var användarna än befinner sig. Hanteringen av produktens hela livscykel leder till att processen från idé till färdig produkt kan gå mycket fortare. I dessa tider när det är avgörande att snabbt komma ut på marknaden med unika produkter av hög kvalitet finns det mycket att vinna på att produktinformationen flödar sömlöst över hela värdekedjan. 

Involvera kunderna

De moderna PLM-lösningarna tar produktcykeln ett steg längre. De involverar dessutom kunderna. Slutkunden har visserligen varit med på det sätt att produktinformationen i PLM har hjälpt till att ge en bättre service och ett mer effektivt kundbemötande. Nästa steg är att involvera kunderna även i design- och produktionsprocessen. Det gör att snabbt går att få in nya trender och kundernas önskemål i designprocessen. Med en tätare kundrelation på köpet. Något som ger en stor konkurrensfördel på dagens marknad med tanke på att tillverkning går mot att bli allt mer kundanpassad. 

Det här tar PLM mot att bli mer än bara ett värdefullt verktyg för design, kommunikation och effektivitet. Det blir en kanal för att både kunna förstå och kunna påverka den verklighet som väntar runt hörnet. Det är inte bara ett hjälpmedel för produktdesign, det är ett nytt sätt att tänka som fokuserar på det som användaren verkligen behöver. Det är där den verkliga nyttan av PLM finns. 

Om du har frågor om eller funderingar kring våra digitala lösningar kontakta:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden
+46702597484

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera