Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Använd digitala lösningar för att omvandla cirkulär ekonomi till tillväxt

COSMO CONSULT AB23/09/2021

Det förutspås att den cirkulära ekonomin kommer att bli den största revolutionen i den globala ekonomin seden den industriella revolutionen för 250 år sedan. Vi ser redan hur allt fler företag väljer modeller för cirkulär ekonomi. Det finns flera orsaker bakom den här utvecklingen. En är självklart kopplad till miljö och hållbarhet. I en värld med begränsade resurser måste vi gå från “tillverka-slita-slänga” till mer långsiktigt hållbara modeller som nyttjar resurserna på ett smartare sätt. Men det har även att göra med ekonomiska faktorer som ökade insatskostnader och resursinstabilitet. Inte minst nu under pandemin har tillverkande företag insett hur viktigt det är att skapa stabilitet, resurseffektivitet och fler möjligheter i leveranskedjan. 

Just nu drivs den cirkulära ekonomin snabbt framåt av nya affärsmodeller och inte minst av ny teknik. Enligt forskning från Accenture Strategy kommer den cirkulära ekonomin att vara värd 4,5 biljoner dollar fram till 2030. Det finns all anledning att se över hur tillverkande företag kan skapa nya modeller, hållbar tillväxt och effektivisering som leder till vinst på en och samma gång. Vi har redan lösningarna som gör det möjligt. 

Nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Med cirkulära affärsmodeller kan tillverkande företag uppnå hållbarhet, starkare värdekedjeförhållanden och på köpet skapa fler möjligheter till intäkter. Det handlar om att tänka nytt och att skapa fler möjligheter i sina produktionsprocesser. Den handlar också om att anpassa nuvarande system efter de krav som de nya hållbara modellerna för med sig. 

Det finns några hållbara affärsmodeller som redan i dag har börjat ta både fart och form: 

  • Remanufacturing: Här handlar det om att ge produkter en längre livslängd genom att reproducera dem med en kombination av återanvända, reparerade och nya delar. De delar av produkten som slits eller åldras mest, så att prestandan påverkas, ersätts så att produkten uppnår samma kvalitet som en nytillverkad. Det här är den moderna versionen av att byta ut det trasiga handtaget på en yxa istället för att köpa en helt ny yxa. Det här kräver en anpassning av tillverkningsprocesserna men det leder till en betydligt mer resurssnål produktion. Dessutom skapas en mer långsiktig relation med kunden.
     

  • Cirkulära försörjningskedjor: När tillverkande företag ställs inför utmaningen att behöva välja resurser som det råder brist på eller som är miljöskadliga på något sätt kan en cirkulär försörjningskedja lösa resursproblemet. Det sker genom att använda helt förnybara, återvinningsbara och/eller nedbrytbara material som kan användas i flera följande produktlivscykler. Något som förutom att det ökar hållbarheten även minskar kostnaderna och ökar förutsägbarheten. 
     

  • Product-as-a-service: Här handlar det om att gå från att sälja en pryl till att erbjuda en tjänst eller en funktion. Om vi till exempel tar en bil så handlar det inte längre om att köpa en produkt med kaross, hjul och motor, det du köper är tjänsten att kunna transportera dig. Skillnaden blir att tillverkaren har ett betydligt större intresse av att bilen fungerar så länge som möjligt. Det innebär till exempel optimal service, att bara reparera eller byta ut delar som påverkar funktionen eller att delar kan tas från andra bilar som ingår i tjänsten. 

Mer effektiva tillverkningsprocesser med mindre spill

Ett annat sätt att skapa en mer hållbar tillverkning är att använda digitala verktyg för att effektivisera resursanvändningen och processerna, till exempel genom att använda: 

  • Digitala verktyg för produktionsplanering ger bättre kontroll och överblick av produktionsprocessen. När det går att se exakt vad som gäller för resursbehov, nuvarande material- och resurskapacitet m.m. går det också att spåra var det är möjligt att minska spill och uppnå en mer resurssnål tillverkning. En effektivisering som både tillverkaren och kunden vinner på. 

  • PLM: Product Lifecycle Management samlar all produktdata på en och samma plats så att alla delar av produktionskedjan (från design till leverans) kan samarbeta smidigare. Det här leder inte bara till att processen från idé till färdig produkt blir snabbare och mer effektiv. PLM är även ett ovärderligt verktyg för just remanufacturing och product-as-a-service då det innehåller alla viktiga produktdata om konstruktion, ändringar, versioner, material m.m. 

  • BI och AI: Analysmöjligheterna i Business Intelligence (BI) och Artificial Intelligence (AI) kan snabbt spåra var i produktionskedjan det uppstår spill och var det går att effektivisera för en mer resurssnål tillverkning. När alla processer samlas i ett och samma system går det att få rapporter i realtid om var det är möjligt att effektivisera.  

Anpassade affärssystem för cirkulär ekonomi

När vi tittar på de möjligheter och nya affärsmodeller som finns i den cirkulära ekonomin ser vi att det handlar om en kombination av nytt tänk och ny teknik. När vi väl tänker om och ser produkter som någonting som ska finnas med en lång tid framöver kan vi använda digitala verktyg för att analysera och utvärdera hur det ska uppnås. 

Tidigare har affärssystem främst haft som uppgift att automatisera och effektivisera för att tillföra värde och hjälpa tillverkande företag att sälja sina produkter med så god vinst som möjligt. Det är en bra början för en cirkulär ekonomi, men ERP-lösningarna behöver utvecklas ytterligare för att stötta tillverkarna i att hantera produktens hela livscykel (inklusive att underhålla och återvinna produkten), kartlägga produktens miljöpåverkan, möjliggöra omvänd logistik (då produkten återgår till tillverkaren) etc. 

Det här är inte något som ligger långt in i framtiden. Faktum är att COSMO redan har en lösning som kallas COSMO Environmental Service, där det finns funktioner för bland annat utökad kartläggning av affärspartners och relationer, orderhantering för inkommande och utgående materialflöden, kvalitetsinspektionsprocesser, registrering av sorterings-, återvinnings- och produktionsprocesser och andra funktioner som stöttar tillverkande företag i deras omställning till en cirkulär ekonomi. Och det här är bara början. Vi arbetar hand i hand med branschen och lyssnar ständigt på kundernas behov och ambitioner. Det är så vi utvecklar nya lösningar som tar våra kunder mot en mer hållbar och framgångsrik framtid. 

COSMO Goes Green

En av våra viktigaste målsättningar är att öka hållbarheten i våra processer. Vi har därför precis satt igång initiativet "COSMO Goes Green" inom COSMO gruppen. Tillsammans skapar vi medvetenhet om hållbarhet och miljöskydd i IT-världen. Vårt mål är att generera relevant kunskap och dela den med dig löpande. Utifrån denna information inför vi "gröna" åtgärder - tillsammans. Miljöskydd berör oss alla.

Om du har frågor om eller funderingar kring våra digitala lösningar kontakta:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden
+46702597484

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera