Digitalisering, ERP

5 anledningar att flytta affärslösningen till molnet

COSMO CONSULT AB23/11/2020

Företag som har använt samma affärssystem i många år sitter ofta på lokalt baserade lösningar. Beroende på hur ditt företag är utformat, hur era processer fungerar och hur era arbetssätt går till kan det vara dags att flytta hela affärslösningen till molnet. I det här inlägget kommer vi att prata om fördelarna med att ha affärslösningen i molnet och varför det kan vara en bra idé för ditt företag att börja med implementeringen redan i dag.

Innan vi börjar lista fördelarna med att ha ett molnbaserat affärssystem är det värt att nämna att vi inte menar att allt är guld och gröna skogar i molnet. Det finns både för- och nackdelar med att ha ett molnbaserat system, precis som att det finns för- och nackdelar med att ha ett lokalt system. Det många företag upplever är dock att fördelarna väger tyngre medan nackdelarna är lättare att navigera runt i ett molnbaserat system.

1. En mer flexibel verksamhet

Företag som går över till molnet kan göra sig av med mycket av det som tynger ner dem. Med det menar vi att företag kan göra sig av med utrustning som tar mycket plats, exempelvis servrar och annan hårdvara, och även personalen kan bli mer effektiv eftersom ett företag som implementerar molnbaserade ERP-system oftast inte behöver en egen intern IT-avdelning. Istället kan de förlita sig på ERP-leverantörens support.

I och med att företaget blir lättare, eller mer agilt, blir även företaget bättre rustat för olika omständigheter. Behöver en av era anställda plötsligt arbeta hemifrån? Inga problem, då är det bara att koppla upp sig via en säker anslutning till företagets servrar. Behöver ni ha tillgång till alla era projektrelaterade filer när ni reser? Med ett molnbaserat ERP-system får ni tillgång till allt det ni behöver oavsett var ni befinner er.

2. Inte lika beroende av fysiska enheter

En invändning man ofta hör angående molnbaserade system är: ”Men innebär inte detta att vi äventyrar företagets IT-säkerhet?” Det är en rimlig invändning då många företag fortfarande har svårare att förlita sig på en extern leverantör än sina lokala servrar. En stor del av ERP-leverantörers verksamhet går dock ut på att erbjuda en hög säkerhet med stark kryptering, helt enkelt för att de inte har råd att förlora sina kunders data eller förtroende. Dessutom behöver företag inte i lika stor grad oroa sig över fysiska intrång, till exempel inbrott eller stöld av anställdas datorer eller borttappade telefoner, då känsliga uppgifter i betydligt mindre omfattning sparas på användarnas fysiska enheter.

 

3. Snabbare tillgång till alla nya funktioner och uppdateringar

I och med att ni inte behöver genomföra lokala uppdateringar varje gång mjukvaran behöver uppdateras, kan dessa uppdateringar göras oftare och utan att ni behöver hyra in teknisk expertis. Moderna ERP-lösningar förbättras och förnyas konstant, och när dessa uppdateringar kan genomföras omedelbart utan avbrott, får ni tillgång till alla de funktioner och lösningar som ni behöver. Om vi exempelvis tittar på Microsoft Dynamics 365 Business Central och hur ofta de uppdaterar så ser vi att det sker så gott som dagligen. Det arbetet hade varit snudd på omöjligt, eller åtminstone väldigt kostsamt, om det hade gjorts via en lokal lösning.

4. Företaget kan växa dynamiskt

Företag som använder lokala lösningar upplever ofta att de är begränsade av hårdvarukostnader. Vanligtvis innebär det även en onödig risk att antingen investera eller avstå från att investera i hårdvara. Satsar ett företag för mycket riskerar hårdvaran att stå oanvänd, och gör företaget det motsatta kan det uppstå onödiga flaskhalsar i verksamhetens processer. Med ett molnbaserat affärssystem får företag det som de betalar för. I regel betalar man per licens/användare, vilket innebär att det är lätt att köpa till ett par användare om företaget nyanställer, eller ta bort användare om företaget måste säga upp en eller flera medarbetare. Företag växer dynamiskt, så det är viktigt att det affärssystem man väljer tillåter en sådan tillväxt.

5. Lägre operativa kostnader

Som vi har varit inne på tidigare i inlägget kräver lokala lösningar betydligt mer underhåll. Det är inte heller bara hårdvaran som kostar pengar utan även de personer,som ofta har mer specialkunskap, som förvaltar den. Med ett molnbaserat system effektiviseras hela processkedjan, vilket gör att även kostnaderna går ner. Vanligtvis finns det även olika abonnemang för olika budgetar, vilket gör att ditt företag inte behöver betala för funktioner som ni aldrig kommer att använda.

 

Gå över till en molnbaserad affärslösning i dag

För att sammanfatta vårt blogginlägg så får företag som går över till molnbaserade affärslösningar bättre och snabbare skalbarhet, automatiska och omedelbara uppgraderingar, blir mer mobila och flexibla och kan justera sina hårdvarukostnader. Ifall du vill veta mer om hur ett molnbaserat system fungerar, och om du vill höra mer om Microsoft Business Central, får du gärna höra av dig till oss så pratar vi mer.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera