Digitalisering, ERP

Optimera lagret för att öka intäkterna – 5 tips

COSMO CONSULT AB07/09/2020

Det finns en klar koppling mellan nöjda kunder som fortsätter att köpa ett företags produkter och lagrets effektivitet. När det finns brister på lagret leder det ofta till försenade leveranser, felaktig paketering och problem med tillgång och efterfrågan. Det leder ofta till att kunder väljer att vända sig till en konkurrent som de vet att de kan lita på. Men det finns även fler aspekter där intäkterna påverkas av bristande lagereffektivitet. Lager som inte är ordentligt optimerade kräver mer tid att få saker gjorda och på många lager och fabriker är det fortfarande många sysslor som görs manuellt, trots att de kan automatiseras.

I det här inlägget tar vi en titt på fem optimeringstips för inköp och lagret. Vi kommer prata om allt från hur man optimerar lagersaldo till automatisering samt hur dessa aspekter kan förbättras med hjälp av data och ett starkt affärssystem.

Tips 1: Förbättra lagrets rutter

För ett genomsnittligt lager består över hälften av lagrets budget av arbetskraft och över hälften av arbetskraften spenderas på att plocka till beställningar. Stora delar av det arbetet kan reduceras genom att implementera ett affärssystem med en inbyggd lagermodul, då all produktdata och platsdata enkelt kan organiseras i systemet, vilket gör det betydligt enklare för manuell arbetskraft att hämta de produkter som ska hämtas. Det möjliggör även automatisering av dessa processer men vi kommer prata mer om det senare. 

En av de viktigaste aspekterna av ett starkt affärssystem på ett lager är att de rutter som de anställda går eller kör för att hämta upp produkter kan optimeras via affärssystemet. Allt de behöver göra är att knappa in de produkter som ska hämtas och därefter får de en optimerad rutt av systemet som de enkelt kan följa. På så sätt behöver de inte gå runt i cirklar medan de försöker hitta rätt produkt eller spendera tid på att läsa av hyllnummer och sifferkoder. 

Tips 2: Använd mobilteknologi på lagret

Det här tipset går hand i hand med de övriga på listan och har att göra med hur lagerpersonalen interagerar med ert affärssystem. Lagermodulen i affärssystemet är nyckeln till att optimera många processer på lagret men för att den ska kunna användas krävs en viss investering i mobil teknologi anpassad till lagret. I regel är det enda som krävs för att kunna använda moderna affärssystem en handdator, smartphone eller en surfplatta, men det är likväl en investering som krävs och som är väl värt det.

Studier har visat att mobil teknologi på lagret reducerar plockfel med 67 % om man jämför med föråldrade manuella metoder. Det leder till stora besparingar och i slutändan ökade intäkter om man betänker hur mycket det kostar att behandla felaktiga leveranser och returer samt hur mycket det kan dra ner på belastningen för kundtjänsten.

Tips 3: Automatisera lagersaldot

Mänskliga fel dominerar problem med lagersaldo. Ofta är det en person som ansvarar för att se till att lagrets saldo hanteras på rätt sätt, vilket kan leda till att lagret både har för mycket eller för lite om inte rätt åtgärder tas. Oavsett om lagret har för mycket eller för lite produkter leder till förlorade intäkter, vilket innebär att processen bör effektiviseras så mycket som möjligt.

Ett bra affärssystem med lagermodul hjälper dig att automatisera delar av denna process. Du kan till exempel ställa in automatisk påfyllning när särskilda produkter når specifikt satta gränser och du kan även ställa in ett produkttak på produkter som av någon anledning inte säljer lika bra som vanligt. Denna data kan sedan användas för att analysera framtida inköp.

Tips 4: Standardisera och automatisera arbetsflöden

Från det att en produkt anländer till lagret till den tidpunkt då den lämnar lagret bör det finnas tydliga arbetsflöden för samtliga delar av processen. Medan det kanske låter som en självklarhet finns det ofta brister i det genomsnittliga lagrets arbetsflöden.

Framtiden för lagerhantering ligger till stor del i automatisering men verkligheten på många lager är fortfarande att anställda sköter stora delar av processerna. Alla människor är olika och ofta har olika människor varierande rutiner och olika sätt för att få jobbet gjort. Det kan dock leda till problem om en anställd ska ersättas med en annan eller om det visar sig att den ena anställdas preferens inte är optimal för verksamheten. Ett vanligt exempel på en sådan situation är när en anställd gör ett steg i en process svårare än nödvändigt och jobbar efter devisen ”så har vi alltid gjort det”, trots att processen har uppdaterats.

Genom att använda er av automatiserade arbetsflöden kan ni säkerställa att alla anställda jobbar enligt samma process, vilket gör det lättare att mäta prestation och skapa prognoser för output.

Tips 5: Optimera plockprocesserna

Medan fullständig automatisering, så som det ser ut på exempelvis Amazons lagerlokaler, är långt ifrån verkligheten på ett genomsnittligt lager, finns det ändå delar av lagret som kan automatiseras utan att det behöver kosta miljonbelopp. Bara en sådan sak som att installera transportband och sorteringsmaskiner kan göra stor skillnad för era anställdas produktivitet och kan leda till förbättrade och mer optimala plockprocesser. Genom att använda ett bra affärssystem med lagermodul kan ni se hur mycket tid och pengar ni kan spara genom att automatisera en del av era processer.

Vägen mot ett optimerat lager går genom ett modernt affärssystem

Som vi har varit inne på i det här inlägget finns det mycket att göra för att ett lager ska bli mer optimerat. En sak som de flesta av dessa tips har gemensamt är dock ett affärssystem med lagermodul. All form av optimering och effektivisering går i dag via stödsystem. Mängden data vi får tillgång till är svår att slå, framförallt när vi arbetar med att analysera hur vi kan få ut mer av lagret. Hör gärna av dig till oss så pratar vi mer om hur ett modernt affärssystem kan hjälpa ert lager att bli så produktivt som möjligt.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera