Digitalisering, ERP

Hur moderna ERP-lösningar kan förbättra företagets beslutsfattande

COSMO CONSULT AB05/10/2020

Vi befinner oss i en tid som definieras av konstanta förändringar och konkurrensen på marknaden är enorm; i princip oavsett vilken bransch man opererar inom. För att ett företag ska kunna sticka ut med sina produkter eller tjänster krävs det att de levererar något som ligger över konkurrensen, något som låter bra i teorin men som snabbt kan bli svårt i praktiken.

En aspekt, som ligger bakom framgång mer än mycket annat, av detta är beslutsfattande. Dagens moderna företag har tillgång till mer data än någonsin tidigare, men antalet företag som lyckas använda sig av informationen på ett produktivt sätt för verksamhetens tillväxt är inte lika många. Enligt en studie av Redshift Research förlitar sig 46 procent av alla deltagande chefer endast på instinkt när de fattar viktiga beslut. Det finns inget tvivel om att instinkt och intuition är viktiga egenskaper hos starka ledare - inte minst när det gäller nya och intressanta sätt att tänka på - men det är minst lika viktigt att inse att det är väldigt riskabelt att enbart förlita sig på erfarenhet och intuition när man fattar viktiga beslut för verksamheten.

Frågan vi ställer oss i dag är därför: Hur kan vi använda vårt ERP-system för att fatta bättre beslut?

Korrekt data är nyckeln till bra beslut

För att ni ska kunna fatta bra beslut behöver ni vara säkra på att ni kan lita på den data ni baserar era beslut på. Det låter som sunt förnuft men många företag har av olika anledningar svårt att vara säkra på den data de samlar in. Ibland används olika slags teknologi på olika avdelningar, vilket innebär att viktiga variabler går förlorade när de ska överföras från avdelning till avdelning, exempelvis via mänskliga fel vid inmatning. Det är viktigt att ert affärssystem kan samla in information från många olika system och att ni i ert ERP-system har funktioner samt moduler där ni kan eliminera dålig data och flagga för problematisk dito.

Nästan hälften av de som svarade på enkäten vi nämnde ovan sa att de förlitade sig på instinkt och erfarenhet när de fattade beslut, helt enkelt på grund av att de kände att de inte hade tillgång till data. Studien, som består av intervjuer som har genomförts med över 1 500 affärsledare i 11 olika länder, upptäckte även att en tredjedel av alla företag ansåg att brister i deras beslutsfattande berodde på att de inte kunde komma åt intern data snabbt nog.

När företag använder moderna affärslösningar, som ett starkt ERP-system, får de tillgång till data i realtid och kan skapa modeller för sitt beslutsfattande utifrån vad som faktiskt sker, och inte enbart förlita sig på vad som skedde förra året. Med tanke på hur snabbt affärsvärlden rör sig är det viktigt att använda sig av uppdaterad data och det är precis det som starka ERP-lösningar möjliggör.

Synliggörande av data

I dagens värld krävs det att du har all information tillgänglig när det kommer till verksamheten och dess projekt, kunder, leverantörer och lager, vilket innebär att de behöver vara lagrade på ett sätt som gör att det är rimligt för dess användare att få en överblick. Många företag som har problem med sitt beslutsfattande upplever att de måste utvinna data från flera olika system och källor samt från onödigt krångliga och utdaterade Excel-ark som ofta är fyllda med fel och kräver stor mängd tid och ansträngning för att man ska kunna vara säker på att all data är korrekt. När aktuell data väl har kontrollerats har så pass mycket tid gått att risken är stor för att de beslut som skulle tas antingen har varit nödvändiga att skjuta upp eller så har de förlorat sin relevans.

Moderna ERP-system utvinner inte bara data från flera olika källor, de klarar även av att visualisera data på ett sätt som gör att ni kan använda er av den på ett effektivt sätt. Anledningen varför beslutsfattare har fått de roller som de har är inte för att de är experter på att dubbelkolla uppgifter i Excel-ark, utan för att de är experter på att analysera trender, skapa prognoser och ha visionen att föra en verksamhet framåt. Se till att era experter arbetar med det som de faktiskt har sin expertis inom och att antalet omvägar till deras expertis blir så få som möjligt.

Ökat fokus på samarbete i organisationen

När ett företag börjar fokusera mer på datadrivet beslutsfattande brukar en trevlig bieffekt vara att det leder till fler och bättre samarbete samt att fler känner sig inkluderade. När en affärsledare framförallt förlitar sig på sin instinkt kan det leda till att de som arbetar på företaget känner att det finns en stor skillnad på de beslut som tas på ledningsnivå och hur verkligheten för företaget faktiskt ser ut. Genom att involvera de anställda via medarbetarenkäter och genom att använda den faktiska data som genereras genom hur verksamheten bedrivs, blir besluten nästan per automatisk mer förankrade i verkligheten, vilket även stärker moralen bland de anställda.

Enligt en studie från Aberdeen Group visade det sig att företag med ERP-funktionalitet med mer än dubbelt så stor sannolikhet har tillgång till realtidsdata för alla sina processer och även att samarbetet mellan olika avdelningar har ökat. När användare aktivt delar information via en ERP-plattform öppnar det dörrarna för öppen kommunikation och insamlandet av värdefulla insikter, vilket leder till bättre beslutsfattande.

Det ska vara roligt att jobba med systemet

När folk förväntas arbeta med komplicerade och krångliga stödsystem är risken stor att de enbart använder systemen när de verkligen måste. Det leder snabbt till att man hamnar i ett scenario där användare skapar sina unika arbetsflöden, vilket innebär att viktig data snabbt hamnar utanför det system där informationen är menad att hamna. Den arbetsgången leder till att ni inte har tillgång till den fulla bilden av hur det går för er verksamhet och det innebär även att era anställda inte får ut så mycket som de hade kunnat av sin tid på jobbet. Det påverkar även beslutsfattare som använder systemet då krångliga och komplicerade system även gör det svårare att få tag på den data som väl har samlats in. Att ha ett lättnavigerat system som tillhandahåller er rätt data är därför A och O när det kommer till möjliggörandet av starkt beslutsfattande. Det är även viktigt hur denna data presenteras. Som vi tidigare var inne på är det slöseri med tid att tvinga beslutsfattaren att gå igenom Excel-ark efter Excel-ark i sin jakt på relevant data. Moderna ERP-lösningar klarar av att presentera informationen på ett visuellt, förenklat och kontextuellt sätt.

Vi tror starkt på att det ska vara roligt att jobba i ett ERP-system. Hör av dig till oss så pratar vi mer om hur ert beslutsfattande kan förbättras tack vare smarta affärslösningar!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera