Digitalisering, ERP

3 anledningar att det är dags att uppgradera er ERP-lösning

COSMO CONSULT AB12/10/2020

Att industrin behöver moderna lösningar låter kanske som en självklarhet men när man tittar på hur det faktiskt ser ut inom tillverkningen är det långt ifrån verklighet. Enligt en långsiktig studie från Trovarit är nästan hälften av alla ERP-system i industrin över tio år gamla och två tredjedelar av de som deltog i undersökningen menade att deras affärslösning inte längre kunde tillgodose företagets behov.

Anledningen till varför just ditt företag behöver modernisera sin ERP-lösning kommer antagligen skilja sig från andra företag. Kanske har behovet för ökad spårbarhet ökat i er bransch eller så behöver ni bättre analysverktyg för att förbättra era processer. I det här inlägget kommer vi lista de tre främsta anledningarna varför företag inom tillverkningsindustrin behöver modernisera sina ERP-lösningar.

Anledning 1: Bättre analysverktyg

Moderna ERP-lösningar kan inte bara samla in och presentera data i realtid, de klarar även av att kombinera insamlad data med existerande analys för att skapa en så korrekt bild som möjligt över företagets effektivitet, produktivitet, finanser, underhåll av maskiner och så vidare. Det är inte bara användbart för att ta reda på vad som sker på fabriksgolvet eller på lagret i nuläget, det är även användbart för att skapa prognoser och modeller för framtiden. På så sätt blir ERP-systemet en viktig del av företagets beslutsfattande.

Exempel på tillämpning:

När företaget använder en modern ERP-lösning kan företaget förutspå när maskiner behöver underhåll. Utan ett system för processen måste maskiner antingen underhållas ständigt, även när det inte behövs för att inte riskera att något missas, eller underhållas först efter att något gått har gått sönder. Oavsett vilket blir det kostsamt, både vad gäller själva reparationen men kanske framförallt på grund av den tid det tar och det störningsmoment som det innebär.

Det som kallas prediktivt underhåll (predictive maintenance på engelska) kan användas av företag som har ett modernt ERP-system. Kortfattat innebär det att företaget ständigt får information om sina maskiner och kan därmed korrekt schemalägga när maskinerna behöver underhållas. Det innebär reducerade driftstopp, maskiner som håller längre och en säkrare arbetsmiljö. Studier har visat att företag kan spara mellan 10 och 40 procent på sina underhållskostnader när de implementerar prediktivt underhåll. Besparingen av underhållskostnaderna är exklusive de kostnader som företag kan tjäna på att ha en säkrare arbetsmiljö.

 

Anledning 2: Ökad spårbarhet

Moderna ERP-lösningar kan användas för att ge företaget bättre koll på sina processer och sina lager. Inom industrin finns det lagar och regler som måste efterlevas, vilket kan bli svårt, komplicerat och dyrt om det inte kan automatiseras. Med hjälp av en modern affärslösning kan företaget förutspå efterfrågan beroende på olika variabler, till exempel prissättning, trender och säsong, och efter det automatiskt justera inköp, lagersaldo och geografisk fördelning. Det leder i sin tur till att företaget binder upp mindre kapital i överfulla lager och att det alltid finns produkter att köpa när efterfrågan är stark.

Exempel på tillämpning:

Spårbarhet är viktigt i många industrier men det finns ingen industri där det är så viktigt som inom tillverkning av livsmedel. Lagstiftningen är med rätta strikt inom branschen , vilket innebär att livsmedelsföretag behöver system för att samla in data på ett noggrant och frekvent sätt. När företaget kan spåra livsmedelsprocesser hela vägen från gården till bordet, det vill säga när hela leveranskedjan synliggörs, blir det betydligt lättare och billigare att följa de strikta regler som finns.

Anledning 3: Förbättrad kundnöjdhet

I moderna ERP-lösningar ingår ofta CRM-verktyg som gör det betydligt lättare för företag att kommunicera effektivt med sina kunder. Företag som använder gamla lösningar måste ofta gå omvägar i sin kommunikation, och det är inte ovanligt att det saknas funktioner som automatisering och kundhistorik. Med en modern affärslösning hamnar all data som är relevant för kundnöjdhet på ett och samma ställe, vilket gör det betydligt lättare för verksamheten att sammanställa rapporter och analyser över kundnöjdheten.

Många delar av kundnöjdheten har även med andra processer att göra, exempelvis leveranskedjan och lagerhållning. När företag kan leverera sina produkter snabbare, alltid se till så att det finns produkter i lager och får verktyg för att agera på feedback från kunder, leder det till att kunderna blir mer nöjda.

Exempel på tillämpning:

Många kunders ärenden kan lösas i första samtalet men vissa ärenden är mer komplexa och kräver att flera parter involveras. När företag använder föråldrade ERP-system blir det lätt svårt att hålla reda på komplicerade ärenden, vilket ibland leder till att kunden tappas bort mitt i processen och att kunden måste beskriva sitt uppdrag om och om igen, något som ofta leder till frustration för både kunden och företaget. Med en modern ERP-lösning finns all tänkbar historik om kunden i CRM-systemet. Kundens betalningar, interaktioner med kundtjänst, tidigare beställning och så vidare kan lätt slås upp, vilket leder till att kunden kan få svar på sina problem snabbt och enkelt. På så sätt kan ni inte bara lösa kundens problem, sannolikheten blir även större att ni får lojala kunder som fortsätter att tala gott om ert varumärke.

Dags att byta ERP-lösning?

I det här inlägget har vi tagit upp ett par av de viktigaste anledningarna att använda ett modernt ERP-system. Om ni i dagsläget använder ett föråldrat ERP-system som hindrar er från att nå er fulla potential kan det vara dags att se sig om efter bättre lösningar. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur implementeringen av ett modernt ERP-system går till.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera