Digitalisering, ERP

Moderna affärslösningar hjälper företag att växa hållbart

COSMO CONSULT AB06/07/2020

Tillväxt är viktigt för alla företag, så en investering i system som gör det möjligt för företag att växa snabbt och hållbart är en klok satsning. Tillväxt är nämligen inte alltid enkelt. Företag som växer snabbt stöter ofta på komplikationer i form av flaskhalsar i processer eller svårigheter att möta krav från kunder och leverantörer. I det här inlägget kommer vi att ta en närmare titt på de problem som kan uppstå när företag växer, hur dessa utmaningar kan mötas och hur smarta affärslösningar kan användas för att ge stöd åt hållbar tillväxt.

Är det en nackdel att växa?

Att ens företag växer är alltid bra, eller? Som du säkert vet är det inte riktigt så enkelt. När företag växer snabbare än deras kapacitet tillåter kan det leda till ett par problem, till exempel kan:

  • Kundnöjdheten drabbas

Om ditt företag förlitar sig på försäljning av antingen varor eller tjänster leder tillväxt ofta till att trycket från kunderna växer. Det kan i sin tur leda till att du inte klarar av att svara på kunders frågor och klagomål i tid, vilket kan leda till att kunderna känner sig åsidosatta. Ett annat problem som kan uppstå är att lojala kunder som varit med från början tvingas in i förändringar som sker när företaget går igenom en snabb tillväxt. Det är en risk som det är värt att vara medveten om då det eventuellt kan vara just de lojala kunderna som möjliggjort tillväxten från början.

  • Leveranser försenas

När ett företag växer snabbt innebär det ett hårdare tryck på hela leveranskedjan. Om företaget inte är ordentligt förberett på den situationen kan det leda till försenade leveranser, bland annat på grund av personalbrist och en produktion som inte klarar av att hålla samma takt som orderflödet.

  • Utvecklingen stagnerar på grund av ökade påtryckningar

Om ett företag växer för snabbt går det ofta in ett läge där brand efter brand måste släckas. Det kan resultera i en situation där allt företaget gör är att ta hand om det allra mest akuta, vilket leder till att utvecklingen av verksamheten hamnar på efterkälken. Anledningen till att företaget har växt har antagligen varit att ett stort fokus har legat på själva affärsidén, och när det inte längre finns tid att ägna sig åt att utveckla verksamheten kan det leda till att den framtida tillväxten drabbas.

Hur växer ett företag hållbart?

Hållbar tillväxt handlar, som du säkert redan vet, om tillväxt utan de komplikationer som vi har nämnt ovan. Frågan är då hur ett företag växer hållbart? Vi kommer nu att lista ett antal aspekter där moderna ERP-lösningar hjälper företag att växa på ett hållbart sätt.

Automatisera och effektivisera processer över hela organisationen

Som vi tidigare har varit inne på innebär tillväxt nästan alltid ett ökat tryck på företagets kapacitet att producera och leverera. Ett bra ERP-system innebär att företaget slipper de manuella processer som utan ett ERP-system är nödvändiga, men väldigt tidsödande. När dessa processer automatiseras kan ni sälja i samma takt som efterfrågan ökar, vilket är en stapel när det kommer till hållbar tillväxt. En annan positiv aspekt av detta är att era anställda får mer tid över till mer kreativa uppdrag, vilket kan leda till vidare tillväxt.

Molnbaserade system tillåter distansarbete

Kraven på er verksamhet växer troligtvis i takt med att ni växer. I och med att mer står på spel är det viktigt att ni har ett system som fungerar oavsett vad som händer. Om ni exempelvis behöver spendera en vecka på annan ort är det viktigt att ni kan ta med er alla era stödsystem, och ifall en av era anställda plötsligt måste arbeta hemifrån är det viktigt att han eller hon kan arbeta på ett effektivt sätt, även om personen inte befinner sig på kontoret. Med moderna affärslösningar går detta utan problem, eftersom allt från säkerhet till funktionalitet är omhändertaget; allt för att företag ska kunna växa utan att oroa sig för att ha tillgång till sina system.

Bättre beslutsunderlag leder till bättre fokus för företaget

Starka ERP-system ger företag de verktyg som de behöver för att fatta smarta affärsrelaterade beslut. Ett av de första tipsen vi ger till företag som vill växa är att inte fatta beslut med magen utan att använda den data som affärssystemet genererar. Via moderna affärslösningar kan ni generera rapporter, göra analyser och se data i realtid. Det innebär att ni kan fatta bättre beslut angående framtida produktion och försäljning, vilket i sin tur leder till att ert företag får ett bättre fokus. När ni får bättre koll på framtiden kan ni även växa på ett tryggt sätt, utan att förlita er på magkänsla.

Skalbara affärslösningar

En annan aspekt som är minst lika viktig som ovanstående är att moderna affärslösningar alltid är skalbara. Det betyder att ni enbart betalar för det som ni använder och därmed inte behöver räkna in risken som det innebär att investera i långa bindningstider. Behöver ni lägga till fler användare och licenser? Ta bort en funktion som ni inte längre behöver? Inga problem. Möjligheten att upp- och nedgradera efter behov är en viktig aspekt av moderna affärssystem. Faktum är att det ofta kan vara just detta som leder till att företag känner sig trygga med att växa.

Hållbar tillväxt med ett modernt ERP-system

Slutsatsen är att hållbar tillväxt är realistiskt men för att uppnå det krävs både noggrann planering och stark teknik i ryggen. Hör gärna av dig till oss ifall du har några frågor om hur moderna affärssystem kan hjälpa er verksamhet att växa på ett smart sätt.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera