Blogg, Digitalisering

Så blir IT-avdelningen smidigare med molnet

Christian Krause17/06/2020

När ni byter till molnet försvinner administrativa uppgifter och ni får mer tid över för förnyelse. Det är ett perfekt tillfälle att införa eller utveckla agila metoder som DevOps och Scrum och effektivisera samarbetet mellan avdelningarna. En sak är säker: molnet kan inte lyckas om er IT-avdelning inte är delaktig och kontinuerligt övervakar molnmiljöer.

Register now

The webinar has already taken place. Please check out our new events.

Er interna IT-avdelning har vanligtvis bäst kunskap om företagets individuella verksamhetskrav, deras input är viktig både under och efter migrationen till molnet. Men arbetsuppgifterna förändras. Istället för rutinmässiga arbetsuppgifter relaterade till standardlösningar skiftas fokus till nya strategier och att skapa mervärde för avdelningarna. Först och främst handlar dock bytet till molnet om att hitta en lösning på vanligt förekommande IT-problem, vilket "Cloud Migration 2018" -studien av IDG Research Services visar. 34% av de 330 IT-chefer som deltagit i undersökningen säger att de vill ha kortare driftstopp, 32% vill ha mer säkerhet och 28% vill ha förbättrad användarvänlighet. På frågan vad deras största utmaningar var utöver säkerhet, svarade deltagarna personal- och kompetensbrist. Slutligen är det viktigt för många IT-chefer att IT fungerar smidigt.

JA till ny kompetens, NEJ till färre jobb

Den våg av avskedade IT-anställda som förutspåddes under molnets första dagar infriades aldrig. Enligt en nyligen genomförd IT-marknadsundersökning utförd av den tyska branschföreningen Bitkom, har antalet tillgängliga IT-jobb i Tyskland mer än fördubblats, till 124 000 otillsatta tjänster under de senaste två åren och enligt en artikel i DI Digital saknas det 70 000 IT-experter i Sverige fram till 2022. IT-specialister behöver alltså sällan oroa sig för sina jobb på grund av molnkonceptet. Precis som med alla strategiska övergångar är det dock viktigt att de anställda är delaktiga - motivation är mycket viktigt i komplexa migrationsprocesser.

De flesta företag använder för närvarande en kombination av lösningar i form av lokala, privata moln och offentliga moln. I dessa hybridmiljöer är IT-kompetens minst lika viktigt som tidigare. Särskilt med offentliga molnprojekt lönar det sig att utveckla en strategi för förändringshantering i förväg, så att alla anställda vet vilka nya och förhoppningsvis mer kreativa arbetsuppgifter de kommer att ta sig an efter migrationen. Här inkluderas koncept för utbildning och kompetenshöjning för att förvärva nödvändiga kunskaper.

Börja använda agila metoder nu

Att migrera till molnet är ett bra tillfälle att också ta nästa steg med agila metoder inom IT eller att komma igång med agila metoder om ditt företag inte redan använder dem. Scrum har med tiden blivit etablerad som den mest vedertagna metoden för IT och utvecklingsprojekt, det är särskilt värdefullt för företag som upplever mycket friktion mellan IT och de andra avdelningarna. Med tvärfunktionella team som är individuellt ansvariga för framsteg inom de egna projekten och strukturerad kommunikation mellan användare och IT-specialister, tenderar samarbetet att kraftigt förbättras. Agila metoder är också en nödvändig grund för att snabbt och flexibelt kunna hänga med vid förändrade marknadsförhållanden och uppfylla nya krav mycket snabbare. Det kan underlätta att arbeta med milstolpar, etapper om två till fyra veckor och riktade möten såsom dagliga avstämningar, utvärderingar och sammanfattningar. DevOps, dvs. sambandet mellan mjukvaruutveckling och mjukvarudrift, leder också till ökad smidighet. Sammanblandningen mellan dessa två traditionellt separata områden innebär stora effektivitetsfördelar för IT men kräver organisatorisk anpassning.

Planera migrationsprojekt i hanterbara steg

För att säkerställa att migrationen till molnet går smidigt och att alla involverade förblir motiverade är det viktigaste av allt att planera lagom långt fram i tiden. Det är särskilt här som väldigt stora projekt kan bli avskräckande och det är därför viktigt att planera tydligt avgränsande, ha hanterbara projektsteg och prioritera uppgifter på ett smart sätt. Det har visat sig att det för första steget är bäst att välja en applikation som inte är verksamhetskritisk och köra en uppstartsfas som exempel. Regelbundna möten kan sedan hållas för att se över vad ni lärt er. Baserat på den kunskap som erhållits under detta första steg är det säkert att planera nästa delprojekt något större och dra nytta av det redan genomförda grundarbetet.

Precis som med alla IT-projekt är det viktigt att ha stöd från ledningsteamet för att migrationen till molnet ska lyckas. Det betyder att ledningen måste vara villig att göra specialister från IT och de andra avdelningarna tillgängliga för projektet. Deras kunskap om branschen, processer och befintliga system är avgörande för att på bästa sätt migrera en applikation till molnet, uppskatta användningen av applikationer och schemalägga resurser effektivt.

Följ era kostnader för molnet noggrant

Ingenting är viktigare för lyckad molndrift än kontinuerlig övervakning. Er personal måste löpande spåra och mäta alla parametrar. Nyckeln är att utveckla nya mätkriterier och processer eftersom det finns stora skillnader mellan molndrift och lokal drift. Med lokal drift är det lätt att direkt upptäcka om en avdelning plötsligt börjar konsumera mycket mer servicekapacitet, medan det med molnet inte är lika transparent. Om en avdelning använder tio servrar samtidigt eller lägger till nya säkerhetskopior i andra tillgänglighetszoner märks det oftast inte på en gång. Att vara medveten om dessa problem och hålla ett öga på kostnaderna är ett av IT-avdelningens nya ansvarsområden.

Vill ni dra nytta av molnet till er verksamhet? 

Anmäl er nu till vårt kostnadsfria webinar “Why now is the best time to take your IT infrastructure to the Microsoft Cloud!”, torsdag 25 maj klockan 11. Vi informerar er om hur ett professionellt migrationskoncept bör se ut och vilka processer som bör föras över till molnet först.

Ont om tid? Vår guide “The Key to a successful Cloud Migration” är en bra början. Här hittar ni när det är värt att starta, hur ni gör det kostnadseffektivt och mycket mer. 

Dela

Kommentera