Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Hur kan Business Central förbättra era affärsprocesser?

COSMO CONSULT AB23/04/2020

Alla företag letar ständigt efter metoder och verktyg som kan hjälpa dem att förbättra och effektivisera sina affärsprocesser. I detta inlägg kommer vi prata mer om hur ditt företag kan använda Microsoft Dynamics 365 Business Central för att underlätta och effektivisera allt från fakturahantering till leveranskedja. 

Business Central gör ekonomiavdelningens jobb enklare

Ett bra affärssystem hjälper ekonomiavdelningen att bli mer produktiv och mer effektiv genom att erbjuda funktioner som kan förbättra ett flertal områden inom ekonomi och fakturahantering. Här är 5 fördelar med Dynamics 365 för ekonomiavdelningen: 

1. Automatiserade processer 
Många ekonomirelaterade processer kan automatiseras när man använder ett affärssystem som är byggt för det. Fakturering och redovisning kan enkelt automatiseras och anpassas efter era behov, och allt kan givetvis integreras med Office 365. 

2. Förbättrad synlighet 
I Dynamics 365 får du allt som har med ekonomi, projekt, kunder och resurser i ett och samma system. På så sätt får ni en bättre överblick och insikt i er data och kan fatta bättre beslut. 

3. Mer kontroll 
Ni får även mer kontroll över er verksamhet tack vare projektkostnader och relaterade resurser i realtid.  

4. Snabbare kassaflöde 
I Dynamics 365 kan ni även godkänna tidrapporter, utgifter och skapa automatiska fakturor. På så sätt går det snabbare att sköta allt från konsultuppdrag till personallöner. 

5. Bättre analysverktyg 
Med hjälp av Dynamics 365 får ni analysverktyg som kan användas för att skapa prognoser över kommande månaders budget, vilket hjälper er att få bättre insyn i verksamhetens kassaflöde och resurser. 

Smarta verktyg för smarta fabriker

Inom tillverkningen pratas det just nu mycket om Industri 4.0. Experterna kallar det den fjärde industriella revolutionen och det handlar om hur smarta verktyg används för att skapa automatiserade fabriker och avancerade analysredskap. Med ett smart affärssystem kan mycket inom tillverkning effektiviseras. Här är de främsta fördelarna med att ha ett smart affärssystem i tillverkningsindustrin:

Lageroptimering
Genom att utnyttja artificiell intelligens kan du räkna ut den optimala tiden för att fylla på lagret. Med hjälp av data kring bland annat försäljningsprognoser kan du skapa automatiska inköpsorder vilket sparar tid och säkerställer att beställningar går iväg i rätt tid.

Automatiserade processer
Precis som vi pratade om i början av texten kan ekonomiavdelningens arbete till viss del automatiseras och detsamma gäller inom tillverkning. När allt fler processer kan automatiseras blir behovet av manuell arbetskraft mindre, vilket innebär att ni kan dra ner på personalkostnader och den personal ni har kan fokusera på sådant som skapar mer värde åt er verksamhet.

Strategiskt beslutsfattande
Genom att få tillgång till mer data på ett visuellt tilltalande sätt får ni bättre förutsättningar att fatta strategiskt smarta beslut. Via Business Central får ni tillgång till viktiga mätvärden som ni kan använda för att se till så att verksamheten ligger i linje med sina mål och sin budget. Mer data = bättre beslut.

Reducerade kostnader
Ett bra ERP-system som Business Central hjälper tillverkningsföretag att dra ner på sina kostnader. Detta görs som tidigare nämnts bland annat genom att automatisera existerande processer, och därmed skapa förutsättningar för lägre personalkostnader. I denna kategori hamnar även ökad produktivitet. Eftersom era processer blir mer effektiva får ni mer gjort, vilket leder till ett bättre ekonomiskt läge för er verksamhet. Bland annat görs detta genom att effektivisera lagret och att få bättre kontroll över era inventarier.

Effektiviserad leveranskedja
Alla företag som sysslar med någon slags distribution försöker alltid förbättra sin effektivitet, leveranshastighet och kundnöjdhet. Ett bra affärssystem kan hjälpa företag på alla dessa punkter. I Business Central får du analysverktyg som använder realtidsdata. Detta innebär att det blir enklare att upptäcka flaskhalsar i leveranskedjan, vilket leder till att ni blir bättre på att effektivisera era leveranser. Det innebär även att ni får mer information om de utgifter som har med er leveranskedja att göra.

Nöjdare kunder
Sist men inte minst blir era kunder garanterat mer nöjda när ni blir mer effektiva. Genom att få mer kontroll över era leveranser kan ni ge korrekta leveransdatum till era kunder, och ni kan även ofta leverera snabbare tack vare mer agila processer. Utöver detta får ni även bättre verktyg för att mäta kundnöjdheten, vilket gör det möjligt för verksamheten att arbeta mer proaktivt med kundnöjdhet.

Första steget för att effektivisera era affärsprocesser

Vi vet att alla verksamheter har sina unika utmaningar och behov. Därför behöver även affärslösningen anpassas efter dessa förutsättningar. För att kunna effektivisera affärsprocesserna krävs det först att man sätter sig in i och förstår vilka processer som finns och hur de bidrar till verksamheten. Därefter är det möjligt att fundera på hur ett affärssystem kan optimera allt från fakturahantering till leveranskedja.

Det finns många funktioner i Microsoft Dynamics 365 Business Central som hjälper dig att effektivisera din verksamhet, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om Business Central.

 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera