Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Fem fördelar med Microsoft Azure och Dynamics 365 Business Central

COSMO CONSULT AB07/04/2020

Har du hört att det är bra att vara i molnet men det är aldrig någon som faktiskt gett en bra förklaring till varför? Ofta är det många som hoppar på nya trender utan att göra en ordentlig efterforskning först, varför lite sund skepsis är alltid ett bra tecken. I det här inlägget kommer vi att förklara varför Microsoft Azure och Dynamics 365 Business Central är smarta investeringar för allt ifrån små och medelstora företag till storföretag.

Fördel 1: En mer effektiv applikationshantering

Applikationer och mjukvara är själva stommen bakom organisationers processer. För att företagets processer ska flyta på så effektivt som möjligt är det viktigt att applikationerna är lätta att underhålla. När det kommer till lokala affärssystem krävs i regel omfattande installationer och konfigureringar av inhyrda konsulter, eller en egen IT-avdelningar, för att alla applikationer och system ska fungera optimalt. Microsoft Azure gör detta på ett enklare sätt genom att låta organisationer bygga, lansera och hantera applikationer på ett snabbt och smärtfritt sätt. Eftersom all infrastruktur ligger i molnet behöver ni inte spara alla ändringar till den tidpunkt då en konsult ska komma och göra implementeringen; istället underhålls applikationerna av molnleverantören, vilket gör er applikationshantering mer flexibel och smidig.

Utöver att applikationshanteringen blir mer flexibel blir den även mer säker. Tack vare modern autentisering och smarta behörighetsverktyg, där ni enkelt ställer in roller baserat på arbetsuppgifter eller arbetsgrupper, behöver ni aldrig oroa er för att fel person ska ha tillgång till delar av er verksamhet som de inte bör ha åtkomst till.

Fördel 2: Internet of Things

Precis som att molnet ska vara bra har du antagligen hört att företag bör implementera Internet of Things (IoT). Vad är det och varför är det bra för ditt företag? Internet of Things handlar kortfattat om att enheter blir bättre på att kommunicera med varandra, något som kan ha ett flertal användningsområden beroende på hur företaget bedriver sin verksamhet. Inom industrin används IoT exempelvis för att låta maskiner på fabriksgolvet eller på lagret kommunicera, samla in data och automatisera processer, men de allra flesta företagen kan använda Internet of Things, som möjliggörs via Azure och Dynamics 365 Business Central, för att accelerera sin digitala transformering.

Ett område där företag som använder IoT verkligen kan se förbättringar är inom produktivitet. Företag kan använda data om sin arbetskraft för att mäta produktivitet och fördela arbetsuppgifter. I och med att ni får mer information om era processer blir det enklare att förutse tekniska problem och skapa prognoser för leveranser.

Fördel 3: En mer robust och flexibel IT-infrastruktur

Azure låter din IT-personal fokusera på din verksamhet. Plattformen gör det enkelt att snabbt integrera dina nuvarande applikationer utan driftstopp. Tack vare att de flesta är vana vid Microsoft-miljön är inlärningskurvan är inte särskilt brant för de anställda. Dessutom finns det många alternativ för dig som användare där ni kan välja att bedriva er verksamhet helt separat eller använda ett offentligt moln. Det går till och med att välja att inte vara ansluten till internet om det finns behov av det. Hur stor del av din infrastruktur som du låter Azure sköta är helt upp till dig, vilket gör det till ett flexibelt val för allt som har med infrastruktur att göra.

Många som investerar i ERP-system oroar sig över kostnaderna men för att få en komplett bild över kostnaderna måste man se bortom den initiala implementeringen. I och med att hela infrastrukturen blir molnbaserad är den ofta lätt att både upp- och nedgradera. Istället för att investera i dyr utrustning behöver företaget endast välja de resurser som de behöver och sedan komplettera och justera dessa efter behov. På så sätt finns det aldrig någon risk involverad i besluten att utöka företagets resurser, vilket traditionellt sett har hindrat många företag från att expandera.

Fördel 4: Stark säkerhet och backup

En fördel med att välja en etablerad partner som Microsoft är att du kan vara säker på att de förstår vikten av säkerhet. Därför har de utformat Azure för att skydda din data och även se till att allt som har med data att göra hålls GDPR-kompatibelt. När det gäller säkerhet erbjuder de givetvis de mest robusta säkerhetsprotokollen och krypteringar men som du säkert är medveten om är det största säkerhetsrelaterade problemet för företag ofta användarna själva. Hackers kommer åt inloggningsuppgifter genom att gissa sig fram till rätt uppgifter eller genom att på andra sätt lura sig in olika företagssystem. Tack vare att Azure använder flerfaktorsautentisering är det betydligt svårare för hackers att komma åt de system där Azure används som partner. Dessutom erbjuder de backup och återställning, vilket innebär att ditt företag kan göra en total återställning om olyckan ändå är framme.

Fördel 5: Analysverktyg som gör skillnad

Beslutsfattare fattar hela tiden beslut som påverkar företagets lönsamhet. För att besluten ska bli så bra som möjligt krävs bästa möjliga underlag och det är här som Azure kan göra stor skillnad. Via Azure får ni tillgång till otroliga mängder data, vilken ni kan använda för att göra analyser och skapa beslutsunderlag, något som i sin tur leder till innovationer och en mer lönsam verksamhet. Dessutom får du tillgång till data i realtid, vilket innebär att det blir enklare att göra finjusteringar och direkt se resultatet av det.

Konkurrensen är stenhård, oavsett bransch. När du använder Azure får du en konkurrensfördel i de analysverktyg och den Business Intelligence du får tillgång till. Att kunna göra budgetar som går att följa, realistiska planer och starka prognoser är ett kraftfullt verktyg när ditt företag försöker ligga steget före konkurrenterna. Mer data innebär inte heller att ni enbart får mer information om er själva, mer data betyder även att ni får mer data om era konkurrenter, något som ger er ett verktyg som bidrar med värdefull information om hur ni kan sticka ut från mängden.

 

Lås upp er potential med Azure och Dynamics 365 Business Central

Det första steget mot att växa som verksamhet är använda de verktyg som finns tillgängliga. Microsoft Azure och Dynamics 365 Business Central är två verktyg som allt fler företag använder i sitt arbete mot att digitalisera allt som har med verksamheten att göra. Hör gärna av er till oss så pratar vi mer om hur ni kan använda smarta affärslösningar för att ligga steget före konkurrenterna!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera