Digitalisering, ERP

Diskret tillverkning ställer högre krav på ERP-lösningar

COSMO CONSULT AB17/02/2020

Att välja ett ERP-system som passar er verksamhet är ett av de viktigaste besluten som ni måste ta. De processer som gäller för processtillverkning är inte samma som för diskret tillverkning, vilket innebär att ni måste se till att de system som ni förlitar er på klarar av att hantera allt som har med diskret tillverkning att göra.

Enligt en studie av Trovarit är över 50 procent av de ERP-system som används inom diskret tillverkning mer än 10 år gamla. Det har lett till att majoriteten av de tillfrågade ansåg att deras gamla system inte längre mötte de krav som de har på sina affärssystem. Med andra ord finns det mycket att göra för att se till att de affärssystem som används är moderna nog för att hantera dagens tillverkning.

Vilka utmaningar står tillverkare inom diskret tillverkning inför?

De ERP-system som diskreta tillverkare använder sig av måste kunna göra följande:

  • Balansera lagerhantering med krav från kunder
  • Kontrollera och hantera produktförändringar
  • Säkerställa kvaliteten i de delar som används
  • Identifiera och ha lösningar för säsongsbaserad efterfrågan
  • Reducera ledtider
  • Skapa korrekta prognoser
  • Synkronisera tillgång med efterfrågan

Det är utmaningar som äldre system ofta har svårt att hantera. Vi ser ständigt innovationer från externt håll som leder till nya standarder, vilket i sin tur leder till att kunder kräver att de kraven möts. Ett sådant exempel är exempelvis konfigurering och CAD Integration. För tio år sedan var det långt ifrån standard men i dag är det något som alla förväntar sig. Om ni använder er av gammal mjukvara är risken stor att ni går miste om många av de innovationer som har skett på marknaden.

Identifiera era utmaningar för att hitta en ERP-lösning som passar er

De flesta tillverkarna inom diskret tillverkning baserar sin tillverkning på kundspecifika beställningar snarare än att tillverka produkter som sedan ligger i lager till dess att de säljs. Därför bör er ERP-mjukvara kunna länka produktionsjobb till beställningar och ERP-systemet bör kunna hjälpa er att analysera hur lönsamma era kunder är för er.

Fem funktioner som ERP-lösningar för diskret tillverkning bör ha

​​​​​​1. Automatiserade specifikationer
Det är väldigt tidskrävande att manuellt överföra specifikationer till ett ERP-system. Se till att ert ERP-system klarar av att automatisera processen att läsa in specifikationer direkt från era dokument för att undvika fel och spara tid. 

2. Lagerhantering
Inom diskret tillverkning tas delar till produktionen först när de behövs. Det ställer högre krav på lagerhantering som måste kunna schemalägga resurser på ett effektivt sätt.

3. Produktionsschemaläggning i realtid
Er ERP-lösning måste kunna uppdatera produktionsscheman i realtid baserat på efterfrågan och leveranskedjans status. Oavsett vad som sker måste ert ERP-system klara av att schemalägga er produktion och svara på förändrade omständigheter.

4. Regelbaserade inköp
Ert ERP-system bör kunna söka igenom era inköpsbehov för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna när ni ska köpa in delar. Ni bör med andra ord kunna skapa regler för inköp beroende på om ni behöver specifika delar från en viss tillverkare eller om ni behöver en viss modell till ett specifikt projekt. När detta automatiseras blir era beställningar bättre och era projekt mer effektiva. 

5. Flexibel infrastruktur
Moderna ERP-system måste vara flexibla då nya krav och nya tekniker ständigt förändrar omständigheterna för en effektiv diskret tillverkning. Det uppnås ofta via molnbaserade plattformar som enkelt kan uppgraderas efter behov.

Hitta rätt ERP-lösning för diskret tillverkning

Verksamheter som fokuserar på diskret tillverkning har många val när det kommer till ERP-lösningar. Att er ERP-lösning klarar av det som vi har listat ovan är ett måste men det finns ett fåtal som klarar av det. Att hitta rätt lösning för er är därmed ett uppdrag som kräver en del tid och ansträngning så att ni hittar en lösning som möter de krav som gäller för just er verksamhet. Kontakta oss så pratar vi mer om diskret tillverkning och de lösningar som kan hjälpa er att bli mer effektiva och produktiva.
 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera