Digitalisering, ERP

5 tips när du strukturerar ett projekt inom projektbaserad tillverkning

COSMO CONSULT AB28/02/2020

Att leda ett framgångsrikt projekt inom projektbaserad tillverkning består av fler beståndsdelar än att bara anlita rätt personer och tilldela resurser. I det här inlägget kommer vi att dela med oss av våra fem främsta tips på hur ni strukturerar ett projekt inom projektbaserad tillverkning.

1. Använd projektmallar

Även om det är sant att alla projekt är unika innebär det inte att vi inte kan vara systematiska när vi utför dem. Genom att ha projektmallar ser ni till att era projekt blir konsekventa i utförande, vilket innebär att ni inte behöver oroa er för att missa viktiga detaljer.

En av de främsta fördelarna med att använda en projektmall är att ni kan fokusera mer på det faktiska innehållet i projektet och mindre på all formalia som har med själva organiserandet att göra. Inom projektbaserad tillverkning är det en bra idé att ha ett system och en kontinuitet i era projekt, vilket ytterligare talar för fördelarna med att använda en systematiskt utformad projektmall.

2. Använd mjukvara för budget

Genom att använda projektbudgetkan ni på ett tydligt sätt få information om förväntade intäkter och vinstmarginaler och kan därmed på ett korrekt sätt följa upp hur projektet fortlöper. Genom att ha en explicit plan för er budget blir det tydligare för era projektledare hur mycket som kan spenderas och hur mycket utgifterna måste generera i intäkter.

Det finns ett par fördelar med detta:

  • Era projektledare kan nå ekonomiskt relaterade mål
  • Ni förbättrar era mätinstrument för projektet
  • Ni etablerar ett ramverk för beslutsfattande
  • Ni utbildar och motiverar era anställda

3. Identifiera uttalade milstolpar

​​​​​​Ett framgångsrikt projekt är ett resultat av ett flertal delar som tillsammans bildar en helhet, vilket inte är helt olikt hur projektbaserad tillverkning fungerar. Tyvärr kan man inte bara säga att man ska tillverka ett flygplan och så är flygplanet redo nästa månad. Det finns ett hundratal delmål på vägen och genom att skapa milstolpar för delmålen blir det enklare för samtliga involverade parter att hålla sig inom de tidsramar som har satts upp för projektet.

I ert projekt bör ni ha system för processplanering och resursplanering, och i dessa system bör ni även ha tydligt uttalade milstolpar. För att kunna planera era resurser och processer behöver ni en tydlig plan för dem så att den kapacitet som ni faktiskt behöver är tillgänglig när ni behöver den. Genom att använda vår branschlösning cc|project kan ni till exempel se om era konsulter är tillgänglig eller ifall de är uppbokad på andra uppdrag.

4. Gör en ordentlig riskanalys

Att göra en ordentlig riskanalys är en av de främsta framgångsfaktorerna för ett projekt. När vi pratar om risker menar vi allt som kan försena, förändra eller förstöra ert projekt. Det finns givetvis olika nivåer av risker men i en ordentlig riskanalys tar vi hänsyn till alla sorters risker och avgör först efter det vilka vi måste ha en åtgärdsplan för och vilka vi måste ignorera.

Med hjälp av ordentlig riskanalys i era projekt för projektbaserad tillverkning blir det:

  • Lättare att identifiera problematiska projekt

Bra riskanalys ger er en kontext för att förstå hur era projekt presterar, vilket innebär att det blir lättare att identifiera potentiellt problematiska projekt

  • Färre överraskningar

Om det är något som vi bör undvika inom diskret tillverkning så är det överraskningar. Via en god riskanalys får ni full kontroll på allt som kan gå snett, vilket innebär att ni är förberedda på det ifall det händer.

  • Bättre kommunikation i projektet

Genom att förstå och explicit uttala riskerna i projektet blir det lättare att prata om dem. Det leder i sin tur till att teamet blir mer sammanknutet, vilket leder till mer framgångsrika projekt.

5. Använd er av ständig utvärdering och feedback

Alla projekt är en möjlighet för utveckling. Framförallt när vi pratar om projektbaserad tillverkning är det viktigt att ni repeterar era processer löpande, att ni ständigt ser till att ni förbättrar det som kan förbättras, att ni eliminerar det som bör elimineras och att ni identifierar potentiella risker, utmaningar samt förbättringar inför framtida projekt. På så sätt är era projekt inte isolerade händelser; de bör snarare ses som en del av en kontinuitet där alla aspekter ständigt utvärderas.

Projektledning inom projektbaserad tillverkning

Vi ser allt fler dynamiska projekt inom projektbaserad tillverkning och det ställer allt högre krav på våra projektledare. Därför är det viktigt att de projekt som vi iscensätter har en bra grund att stå på så att de kan bidra till verksamheten på ett fruktbart sätt. Kontakta oss gärna så pratar vi mer om era projekt inom projektbaserad tillverkning!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera