Digitalisering, ERP

Så skapar digitalisering en mer effektiv verksamhet

COSMO CONSULT AB18/09/2019

Ända sedan mp3- och jpg-filerna dök upp och lät oss städa undan skivsamlingen och fotoalbumen för ett lättare och smartare liv har digitaliseringen fortsatt att effektivisera vår tillvaro. I en organisation kan den digitala omvandlingen inte bara förenkla och förbättra arbetet, utan även förändra tröga strukturer, leda till nya kreativa sätt att tänka, ge nya perspektiv, förbättra relationer och öppna dörrarna till nya marknader. Som företag finns det mycket att vinna på att digitalisera de interna processerna och ett modernt affärssystem är det rätta verktyget för det.

Här är några av de många områden som digitaliseringen kan effektivisera och göra bättre.

Snabbare och mer effektiv produktion

En modern ERP-lösning samlar all data i ett system så att alla i verksamheten snabbt kan komma åt samma information i realtid. Det här kapar onödiga omvägar i kommunikationen, sparar tid och resurser, gör att alla jobbar mot samma mål, ger mer utrymme och bättre underlag för innovationer och värdeskapande förbättringar m.m. Automatiserade processer frigör också medarbetarna från tråkiga rutiner och dubbelarbete så att de kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Hur digitaliseringen kan förbättra verksamheten ser naturligtvis olika ut beroende på vilken typ av bransch man är verksam inom men här är några exempel på hur smarta verktyg och system kan effektivisera och ge mer värde.

  • Jobbar du med butik eller återförsäljning kan du genom att digitalisera hanteringen av varulagret få en översikt som gör att du alltid har ett balanserat lagersaldo som skapar kundnöjdhet utan att binda upp kapital. Säljare kan snabbt och enkelt se aktuella priser och lagerstatus för att göra bättre affärer och leveranser samt transporter kan samordnas för vinst och effektivitet.
  • Är du verksam inom projekt kan ett digitalt underlag och ett smart projekthanteringsverktyg göra att alla enkelt har tillgång till samma data för ett snabbare och mer felfritt arbete. Systemets automatiska processer befriar även konsulterna från tidsödande administration så att de kan ägna sig mer åt debiterbart arbete. Synkroniseringen av tidrapporter, projektresurser och fakturaunderlag snabbar upp arbetet och hjälper till att leverera bättre resultat på kortare tid.
  • Sysslar din verksamhet med tillverkning kan återigen digitalisering och automatisering av processer spara massor med tid och resurser för att ge bättre resultat på kortare tid. Speciellt om man kopplar ihop affärssystemet med smart teknik (IoT – Internet of Things) som kvalitetsgranskar och optimerar dina arbetsflöden. Men det blir även möjligt att bli mer kundfokuserad och möta kundernas unika behov tack vare att det går lättare att anpassa tillverkningsprocesserna.

Kortare svarstider och mer exakt kommunikation

Digitaliserad information som lagras centralt i ett gemensamt system gör att alla kommer åt samma data på ett snabbt och enkelt sätt. Organisationen blir mer transparent och samordnad. En processoptimering som får kommunikation och information att flyta smidigt och utan felaktigheter för lyckade samarbeten.

Ytterligare ett sätt att ta tillvara på den digitaliserade informationen är att datan samlas och sorteras automatiskt så att ledningen och andra i strategisk position kan använda systemets verktyg för resursplanering och Business Intelligence till att skapa mer träffsäkra prognoser och kunna ta bättre beslut.

Mer kundfokus

Kunderna har tagit makten över sin köpresa och har ökat sina krav och förväntningar på leverantörerna. Digitaliserar man sina processer går det att möta deras krav och ge dem en upplevelse som leder till fler kunder och affärer. Några exempel är e-handel med realtidsdata över tillgång, priser, leveranser och erbjudanden, möjlighet till e-faktura, spårning av produkter och transporter m.m. Att digitalisera kundinformation och samla den i ett gemensamt system gör också att data kan analyseras för att ta fram individuella erbjudanden som leder till bättre relationer och fler affärer.

Digitala processer kortar dessutom tiden från utveckling till produktion så att det går snabbt att få ut nya produkter till kunderna. Samma processer gör det även lättare att producera mindre kundanpassade partier till lägre kostnad.

Nå nya marknader

Med digitaliserade processer går det lika lätt att nå andra sidan världen som kollegan mittemot. Systemet kan omvandla värden och anpassa informationen efter internationella marknader så att det går att nå ut med samma relevanta erbjudanden och tjänster till alla, var de än befinner sig. Digitaliseringen gör det även lättare att behovsanpassa produkter och tjänster så att de passar in på olika marknader.

Flexibiliteten och snabbheten i digitala processer gör också att det går lätt att ta fram och testa nya affärsmodeller. Dessutom med lägre risk. Realtidsdatan i affärssystemet gör att det snabbt går att utvärdera och justera nya varianter och modeller.

Bättre säkerhet

Att digitalisera data gör den säkrare eftersom det är så enkelt att anpassa vem som har tillgång till vilken information i systemet. Väljer man dessutom en molnlösning slipper man tänka på drift, underhåll och IT-säkerhet. Leverantören håller då reda på systemet och datan och ser till att det är säkert, uppdaterat och i linje med aktuella lagar och förordningar..

Mobila lösningar

Ett molnbaserat modernt ERP-system gör dessutom att den digitala datan och systemets verktyg är lättåtkomliga via webbgrässnitt var man än befinner sig. Det här gör att medarbetare som ofta jobbar på resande fot (säljare, projektledare m.fl.) kan jobba lika effektivt som om de befann sig på kontoret. Det sparar in massor med tid samtidigt som det förenklar deras arbete så att de kan leverera bättre resultat.

Ett flexibelt system

En av de största bromsklossarna för tillväxt är att företagets processer inte klarar av att växa i samma takt som verksamheten. Digitala processer är däremot agila och anpassningsbara. Moderna affärssystem (framför allt de molnbaserade) är enkelt skalbara och det går snabbt att lägga till nya användare och funktioner, utöka kapacitet och lägga till kompletterade lösningar allt eftersom företaget växer och får nya behov.

Vill du veta mer om hur digitalisering kan effektivisera din verksamhet och hur moderna affärssystem kan underlätta det arbetet? Hör av dig till oss på COSMO CONSULT – vi kan digitalisering.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera