Digitalisering, ERP, Utveckling

Versionshantering och tester – en utvecklares vardag

COSMO CONSULT AB14/06/2019

På COSMO CONSULT lägger vi stor vikt i att bygga löst kopplade paketeringar och funktioner. Det ska vara enkelt att ta del av våra lösningar och risken för buggar måste minimeras.

Innan vi sätter igång med själva kodskrivandet börjar vi förbereda våra testfall. Testfallen hjälper oss att hitta möjliga problem och buggar redan på ett tidigt stadium och allt eftersom kodbasen växer och blir mer komplex blir testfallen allt viktigare för att säkra upp från eventuella buggar. Innan leverans går vi även igenom samtliga testfall både manuellt och automatiskt. De automatiska testscripten triggas igång under versionshanteringen och ser även till att koden fungerar för en GUI-lös miljö. Risken för buggar måste hela tiden minimeras och med flera utvecklare i varje projekt är versionshantering ett nödvändigt måste för oss.

 

Bloggserie - Del 4

Vårt mindset

Vi använder oss av SourceTree, GitLab och Microsoft Azure DevOps för versionshantering. Det är tre smidiga och moderna verktyg som hjälper till genom hela utvecklingsprocessen från början till slut. För att underlätta hanteringen av äldre NAV-versioner har vi i SourceTree byggt till egna tillägg för hantering av export, import, uppdatering av objekt med mera.

När någon i vårt team versionshanterar sin kod triggas samtidigt PowerShell scripts som kör de automatiserade testerna och alla får då feedback på hur väl koden fungerar. Går alla testfallen igenom och koden för övrigt ser bra ut, godkänns den och en merge kan ske. I annat fall förpassas vi tillbaka till ritbordet.

Vi har som mål att uppnå en ”test coverage” på minst 90%. Det vill säga 90% av den kod vi skrivit rullar igenom automatiska testscript. Detta mål är satt för att dra ner på antalet buggar i systemet. Hög ”test coverage” innebär att vi upptäcker mertalet buggar innan paketering distribueras. Då vidareutveckling av systemet sker har vi samtidigt med oss en kvalitetsstämpel på det som tidigare utvecklats.

Vid den fortsatta utvecklingen fungerar de gamla testfallen som en extra säkerhetslina för att fånga upp eventuella fel i befintliga funktioner då nya koden kommer in. Detta sparar inte bara tid utan även pengar.

Är du intresserad av att utveckla bra kod i en modern utvecklingsmiljö och med få buggar? Hör av dig till oss på COSMO CONSULT och följ med oss in i framtiden!

Christian Andersson, en fabriksarbetare

 

Vi letar efter nya talanger till vårt utvecklingsteam!

COSMO CONSULT växer och söker just nu flera nya tjänster inom utveckling. Klicka här för att komma vidare till våra lediga tjänster!

Dela

Kommentera