Digitalisering, ERP

Variantkonfiguratorn låter din produktion möta kundernas unika önskemål

COSMO CONSULT AB07/09/2021

Du som är verksam inom tillverkning vet att produktionen nu går mot att bli allt mer flexibel och kundanpassad. Dina kunder förväntar sig möjligheten att kunna påverka utförandet av de produkter de beställer av dig. Det här ställer din tillverkningsprocess inför nya utmaningar. Du behöver kunna ge dina kunder den här möjligheten på ett enkelt sätt, se om deras önskemål är möjliga att tillverka samt snabbt kunna ta fram en korrekt offert. Det verktyg som gör det här möjligt är variantkonfiguratorn.

Här får du veta vad en konfigurator gör i produktionskedjan och vilken nytta du har av den. Diskret tillverkning enligt kundspecifika önskemål är enklare än du tror.

Vad gör en variantkonfigurator och vem behöver den?

I dag förväntar sig kunderna att tillverkarna ska kunna erbjuda dem nya varianter av sina produkter. Om du har en produkt som du erbjuder i ett grundutförande vill kunderna kunna skräddarsy den efter sina önskemål och behov. Säg att du till exempel tillverkar en kontorsstol. Då har du grunden med ram, ben, ryggstöd, klädsel etc. I en kundanpassad produktion kan kunden bestämma hur stolen ska anpassas, till exempel om den ska vara klädd i tyg eller i skinn, ha hårda eller mjuka hjul eller vara målad i en viss färg.

Med en konfigurator med fördefinierade parametrar kan en produkt anpassas till att passa kundens önskemål inom gränserna för ett befintligt ramverk. Du som tillverkare kan tack vare konfiguratorn snabbt se om det är möjligt att tillverka just den variant som kunden vill ha och vad den varianten kommer att kosta. Utifrån specifikationerna går det sedan att göra en produktionsorder för en tids- och kostnadseffektiv tillverkning av produktvarianten.

Den här typen av konfigurator är ett oerhört värdefullt verktyg om du arbetar inom tillverkning som anpassas efter kundernas behov, till exempel:

 • Montera-till-order där du har standardkomponenter som monteras enligt kundens specifikation, till exempel inom metallbearbetning, fordonsteknik och hissmontering. Exempelvis så är en hiss en standardprodukt där kunden styr vilken färg hissen ska vara, antal dörrar och hur de ska se ut osv.
 • Tillverka-mot-order där du har standardprodukter som erbjuds i olika konfigureringarm, till exempel inom maskin- och styrteknik och medicinisk utrustning. Ett exempel på det här är sängar som kan tillverkas i olika bredd och längd, med olika typer av ben osv.
 • Utveckla-mot-order där du utvecklar en produkt enligt en kunds specifika order och konstruktionsavdelningen är med och tar fram en unik design.

Vad är fördelarna med att använda en konfigurator?

När tillverkning nu går allt mer mot att kunden bestämmer hur produkten ska se ut kan en konfigurator göra den processen snabbare, smidigare, mer korrekt och kostnadseffektiv. Här är några av fördelarna med att nyttja de möjligheter som konfiguratorn erbjuder:

 • Dina säljare kan snabbt se om den variant som kunden vill ha är möjlig att tillverka samt vad den kommer att kosta. Det går snabbt att ta fram en korrekt offert.
 • Checklistor i konfiguratorn gör så att du kan ställa rätt frågor till kunden så att informationen som behövs för tillverkningen blir korrekt hela vägen
 • Du får en enklare och snabbare konfigurering av de artiklar du producerar och levererar. Det låter dig tillverka mer tids- och kostnadseffektivt.
 • Konfiguratorn ger kortare ledtider i tillverkningsprocessen. Från den första kunddialogen till tillverkning är allting klart för att skapa en produktionsorder.
 • Du får en bättre kontroll över kostnaderna för inköp och tillverkning
 • Det blir en ökad och förbättrad kunskapsdelning mellan avdelningarna. Säljavdelningen behöver inte fråga om det går att tillverka varianten. Konstruktionsavdelningen kan fokusera på att ta fram specifikationerna utifrån informationen konfiguratorn ger. Produktionsavdelningen vet precis hur varianten ska tillverkas eftersom den är framtagen utifrån ett givet ramverk.
 • Du får möjlighet att vidareutveckla och förbättra produkterna utifrån kundernas krav och önskemål genom att utöka regelverket runt produkterna. Det ger en tätare kontakt med dina kunder, och du visar att du lyssnar på dem och möter deras behov.

Så fungerar konfiguratorn i vår branschlösning för diskret tillverkning

På COSMO CONSULT har vi tagit fram en branschlösning för diskret tillverkning där du enkelt kan skapa kundunikt konfigurerade artiklar utan att behöva skapa tusentals olika varianter i artikelregistret. Med hjälp av checklistor kan du registrera värden som skapar helt unika konfigurationer baserade på egenskaper, formler och funktioner. Så här fungerar konfiguratorn i affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 • Business Central har en tillverkningsfunktion för diskret tillverkning, det vill säga det finns en färdig produkt för tillverkning. Till den produkten kopplas en struktur med ingående komponenter och produktionssteg. För varje tillverkad artikel behöver det läggas upp en ny struktur. Utifrån den strukturen går det att offerera, sälja, skapa en produktionsorder och serviceartiklar.
 • Det som konfiguratorn i branschlösningen gör är att lägga till en checklista med frågor och svar som säkerställer att informationen om hur produkten ska tillverkas blir korrekt. Svaren i checklistan kopplas till en huvudstruktur där det finns alla tänkbara komponenter, formler, egenskaper etc.
 • Utifrån svaren i checklistan går det att räkna fram vilka material som behövs för varianten, vad produktionstiden blir för att tillverka produkten m.m. Utifrån det underlaget går det att skapa en kalkyl och en offert för den unika konfigureringen av artikeln.
 • Rör det sig om en komplex produkt går det att skapa en produktionsorder där produktionsavdelningen tar fram design, ritningar m.m. som är specifika för tillverkningen av just den här varianten.
 • Slutligen så går det att skapa en produktionsorder för tillverkningen utifrån informationen från konfiguratorn. Komplett med de inköp och de operationer som behövs, eventuell legotillverkning, reservdelar för service m.m. Allt det som rör just den här produktvarianten finns nu i systemet.

Tilläggslösningarna i Business Central levereras som appar som finns i Microsoft App Source. Konfiguratorn ingår i vår tilläggslösning COSMO Advanced Manufacturing Pack. Utifrån våra branschkunskaper och vår erfarenhet har vi utvecklat den här lösningen som kompletterar kärnfunktionerna Business Central för att bättre stödja kraven för diskret tillverkning, projekttillverkning och processtillverkning.  Bland annat genom ett unikt, integrerat informationssystem för konsekvent och transparent hantering av all affärsdata, flexibla kostnads- och prisberäkningar, dynamiska materialförslag och en optimerad produktionsplanering.

Vill du veta mer om hur du kan möta din kunders krav och erbjuda en flexibel tillverkning med unika varianter? Hör av dig till oss på COSMO CONSULT!

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela