Digitalisering, ERP

Så optimerar du dina flernivåordrar med hjälp av digitalisering

COSMO CONSULT AB14/09/2021

Tillverkning blir över lag alltmer komplex, föränderlig och kundanpassad. Tillverkande företag behöver vara mer flexibla samt kunna ta fram tillverkningsvarianter och kundspecifika produkter snabbt och till en rimlig kostnad. Om det här är en utmaning för branschen över lag, ställer det ännu större krav på de tillverkare som arbetar med flernivåordrar. När produktionen sker parallellt på olika anläggningar, och även hos externa tillverkare, krävs det överskådlighet för att kunna planera produktionen. Kan den här processen optimeras med digitalisering? Vad behöver i så fall affärssystemet ha för funktioner för att kunna underlätta och samla ihop alla delar av produktionen? Vi ska titta närmare på hur det går att möta utmaningarna med flernivåordrar med hjälp av digitala lösningar.

 

Vad är utmaningarna med flernivåordrar?

Flerinivåordrar som skapas parallellt på olika anläggningar och till viss del av externa tillverkare är vanligt inom bland annat verktygs- och instrumenttillverkning, specialmaskinkonstruktion och medicinteknik. Den här typen av komplex tillverkning för med sig flera utmaningar för producenterna:

 • När externa tillverkare är med i processen är det viktigt att den externa delen av produktionen tas med i planeringen. Det går inte att göra en effektiv produktionsplanering utan att ta med alla delar i arbetsflödet.
 • Designen på produkterna förändras ofta mellan beställningarna. Även produktionskraven ändras mellan olika projekt.
 • Inom specialmaskinkonstruktion är det sällan möjligt att använda färdigmonterade delar. Det ökar komplexiteten i produktionsprocessen.
 • Kvalitetshantering är mycket viktigt inom medicinteknikbranschen. Hela produktionsprocessen måste övervakas, och det ska gå att dokumentera resultat och få ut dem till alla produktionsstrukturer.
 • Komplexa produktionsprocesser ökar kostnaderna för design- och produktionsplanering
 • Mängden olika material ökar. Även produktionsplanerna blir fler.
 • Parallellutveckling av liknande produkter kan skapa höga merkostnader

Kontroll på alla delar med parallellkalkylering

Ett sätt att få överblick och kontroll över den här typen av komplexa produktionsprocesser är genom att använda parallellkalkylering redan från början. Målen med kalkyleringen kan bland annat vara resultatoptimering och produktionsplanering, ökad transparens och processtabilitet samt kortare genomförandetider. Parallellkalkylering används för att övervaka den planerade och faktiska kostnaden för varje avdelning. Det gör att alla inblandade avdelningar när som helst kan se och ändra i kostnads- och resultatsplaneringen, samt i den fördefinierade budgeten.

I förkalkyleringen används checklistor som skapats utifrån på förhand uppsatta regler. Det för med sig bonusen att kundens konfigurationskrav även kvalitetssäkrar datan. Det går till exempel att upptäcka otillåtna produktkonfigurationer med en gång.

När parallellkalkylering utifrån checklistor görs genom ERP-systemet blir det också möjligt att kartlägga externa utgifter och komponenter. Vilket leder till att systemet direkt kan generera krav till underleverantörer. Det är nu vi börjar se vilka möjligheter som finns för att förenkla och effektivisera flernivåordrar med digitala lösningar.

Optimera flernivåordrar med hjälp av digitalisering

Tillverkande företag som arbetar med komplexa processer och flernivåordrar är unika. Och unika tillverkare behöver anpassade verktyg. Affärssystemet är kärnan i IT-infrastrukturen och den lösning som digitaliserar och förenklar de här komplexa processerna. ERP har länge haft samordning av data och flöden som sin paradgren, men vad krävs av affärssystemet när det kommer till verktygs- och instrumenttillverkning med flernivåordrar?

 • Till att börja med måste lösningen kunna stödja konstruktion av en mängd olika maskiner eller anläggningar
 • Den behöver även kunna hantera de stora strukturskillnaderna i de individuella specialmaskinerna och skapa flexibilitet i tillverkningsstrukturen
 • Lösningen behöver framför allt kunna samordna materialanförskaffningen, hantera och övervaka extern produktion, hantera lager och kontrollera inkommande fakturor
 • Den behöver vara framtidssäker. Det behöver gå att bygga på och bygga ut systemet med till exempel nya appar, sensorer och funktioner.
 • En molnlösning gör det möjligt att enkelt bygga på med nya funktioner och användare utan att det krävs lokala installationer. Ett molnbaserat system underlättar också att samordna med externa leverantörer eftersom lösningen är platsoberoende.

Tar lösningen hänsyn till allt det här kan digitaliseringen skapa en enorm optimeringspotential i verksamhetsprocessen, till exempel genom direktaccess till externa produktionsprocesser (med eller utan materialanskaffning), aktiv livscykelhantering för tillverkade verktyg och instrument, samt koppling till service- och underhållskrav.

COSMOs branschanpassade lösningar för tillverkande företag

På COSMO lär vi oss vad våra kunder behöver genom långsiktiga och djupa samarbeten. Vi har under många år samarbetat med tillverkande företag som sysslar med bland annat maskinkonstruktion och tillverkning av specialmaskiner. Det är den erfarenheten och de insikterna som har hjälpt oss att ta fram branschlösningar och konsulttjänster som verkligen möter de krav branschen ställer, både i dag och i morgon.

Vår branschlösning för företag som arbetar med mer komplexa tillverkningsprocesser ger dig som tillverkar utifrån flernivåordrar arbetsbesparande verktyg för att hantera bland annat dynamiska strukturer, samverkande produktion, checklistor och variantkonfigurationer. Det underlättar konfigureringen av tekniska komplexa produkter.

Våra kompletta digitala lösningar för tillverkande företag erbjuder bland annat:

 • Fullständig integration i ERP-lösningen Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lösningarna hanterar samtliga driftprocesser för orderrelaterad produktionsplanering och -styrning. Lösningen erbjuder också en konstruktionsmodul, en variantkonfigurator via dynamiska stycklistor, för- och efterkalkylering, delbetalningshantering och servicehantering efter leverans.
 • Branschlösningen för specialmaskinkonstruktion erbjuder omfattande funktioner för design, produktion och service, till exempel parallellkalkylering, dynamisk skapande av strukturer, effektiv produktionsplanering och sekvensplanering och PDM-integration. Det ingår även integrerad extern produktion (med eller utan materialhantering), insättningsvaror, förskottsbetalning och dokumenthanteringssystem baserade på Microsoft Sharepoint.
 • Lösningen främjar samarbetet mellan avdelningarna i er verksamhet. Projekthantering är helt integrerat i ERP-systemet och skapar en gemensam länk mellan alla uppgifter och aktiviteter på varje enskild avdelning. Parallellkalkylering används för att övervaka den planerade och faktiska kostnaden för varje avdelning. Med ERP-systemet kan ni också kartlägga externa utgifter och komponenter vilket gör att systemet kan direkt generera krav till underleverantörer.
 • En lösning som är testad och certifierad av Microsoft. Branschlösningen är baserad på den senaste Microsoft Dynamics-teknologin och är sömnlöst integrerad med standardprogramvaran. COSMO CONSULT har en nära kontakt med Microsoft för att se till att våra branschlösningar alltid fångar upp den senaste programvaruutvecklingen.

Det kanske viktigaste för att ta fram en ideal lösning för just er verksamhet och era utmaningar är samarbete. Varje lösning på ett komplext problem börjar med ett bra samtal, så hör gärna av er till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att få ut mer av er verksamhet. 

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela