Digitalisering, ERP

Därför är digital tillverkning och Industri 4.0 ännu viktigare efter pandemin

COSMO CONSULT AB09/09/2021

När ett litet virus plötsligt dök upp 2020 vände det upp och ned på hela världen. Inte minst drabbades den globala industrin och i synnerhet tillverkande företag, bland annat genom ändrad och oförutsägbar efterfrågan, störningar i leveranskedjorna och krav på fjärrarbete. Samtidigt har coronakrisen visat hur viktigt det är med digitalisering och Industri 4.0. Nu kan vi se att de företag som ligger i den digitala tillverkningens framkant är de som har klarat krisen bäst. Det ger en fingervisning om hur tillverkningsindustrin kan minska sin sårbarhet och skapa nya möjligheter i en föränderlig värld. Industri 4.0 kommer att bli viktigare än någonsin efter pandemin. Så här kan vi gå vidare och bli starkare efter krisen.

Utmaningarna i en föränderlig värld

När pandemin kom visade det sig snabbt hur oförberedd tillverkningsindustrin är för plötsliga förändringar. På väldigt kort tid tvingades tillverkande företag att anpassa sig till störningar i leveranserna, minskad och ändrad efterfrågan samt att försöka hålla produktionen igång samtidigt som de anställdas hälsa och trygghet prioriterades.

Pandemin är dessvärre ingen engångsföreteelse. Vi lever i en värld där mycket kan hända, och händer. Är det inte ett virus som ställer till det kan det vara naturkatastrofer, politisk oro, eller bara slumpen. Även när världen rullar på som vanligt händer det oväntade saker. Det vi har lärt oss nu under pandemin är att tillverkningsindustrin står inför flera utmaningar:

  • Osäkra leverantörskedjor: De globala leverantörskedjorna fick problem bara några dagar efter det att länder världen över började stänga sina gränser. Tillverkande företag blickar sällan bortom sina direkta leverantörer och blir ställda när någonting händer. Här behövs mer transparens och flexibilitet i hela leverantörskedjan för att snabbt kunna hitta alternativa lösningar när någonting går snett.
  • Föränderliga kundbeteenden: Pandemin vände även upp och ned på konsumtionsmönster. Istället för att resa satsade vi på underhållning och hobbys hemma. Medan de globala leveranserna dök ökade de lokala kraftigt. När det ekade tomt i butikerna såg teknologin som låter oss arbeta, shoppa och leva på distans ett enormt uppsving. Men det här är ingen nyhet. Kunderna har länge varit på väg mot ett mer individuellt och föränderligt beteende. De har ständigt nya behov och önskemål. Här behövs en mer agil, kundnära och kundanpassad tillverkning som snabbt kan skala om och möta nya behov.
  • Automatisering och fjärråtkomst: Att tillverkningsanläggningar världen över plötsligt behövde stänga av säkerhetsskäl visade hur stort behovet av fjärrhanterade och automatiserade produktionsprocesser är. Distans- och hybridarbete var på väg att bli det nya normala redan innan pandemin, och de flexibla, platsoberoende arbetssätten är här för att stanna. Det kräver en infrastruktur som möjliggör fjärrarbete.

Hur industri 4.0 kan skapa flexibilitet och trygghet

Man kan säga att pandemin utsatte den industriella digitaliseringen för sitt största test någonsin. Det roliga med resultaten är att de tydligt visar hur digitala lösningar gör branschen mer flexibel och motståndskraftig. Det visar sig också att tillverkningsindustrin redan har tagit rejäla kliv på sin digitaliseringsresa.

Konsultbolaget McKinsey har granskat hur pandemin har påverkat industrin och övergången till Industri 4.0. Kortfattat är resultatet att det har gått bra för de företag som redan har kommit igång med sin digitalisering, att det blev en reality check för de som just har börjat, och en högljudd väckarklocka för de som inte påbörjat övergången till Industri 4.0. I undersökningen angav 94 procent av de tillfrågade att Industri 4.0 hade hjälpt dem att hålla i gång sin verksamhet under krisen. 56 procent sa att ny digital teknik har varit avgörande för deras krishantering.

Några exempel på hur Industri 4.0-lösningar hjälpt till under krisen är bland annat ett företag som hade skapat en digital tvilling i sin leveranskedja redan innan pandemin. Nu kunde de använda den för att för att köra flera scenarier och förbereda sig inför avstängningar och störningar. Ett annat företag kunde starta igång en ny produktionslinje och öka sin kapacitet mitt under pandemin tack vare fjärrteknik. För att inte nämna att de företag som har byggt upp en infrastruktur för distansarbete enkelt kunde gå över till ett arbetssätt som skyddade de anställdas hälsa samtidigt som produktionen kunde hållas igång.

Tittar vi på vilka möjligheter Industri 4.0 öppnar upp, inte bara i tider av kris eller förändring, kan vi se flera områden där tillverkningsindustrin kan bli mer motståndskraftig, effektiv och flexibel.

  • Teknik som utgår från dataanalys, Business Intelligence och AI kan snabbt identifiera risker och visa på vilka alternativ som finns. Det finns alltid minst en plan B.
  • Möjligheten att arbeta och styra produktionen på distans är inte bara bra för medarbetarnas hälsa och trygghet. Det gör även att det snabbt går att styra om resurser och kompetens vid behov.
  • Att samla alla flöden och processer i ett system ger en transparens som möjliggör effektiviseringar, samt gör det lättare att identifiera och åtgärda problem och flaskhalsar. Inte minst leder det till att alla delar av produktionskedjan kan kommunicera och samarbeta mycket lättare.
  • Digital tillverkning gör det snabbare och enklare att växla mellan olika affärsmodeller. Tillverkande företag kan börja sälja tjänster snarare än produkter och knyta till sig kunder som långsiktiga abonnenter.
  • En försörjningskedja som optimerats med digital teknik ger bättre samarbeten kring material, transporter och leveranser. Realtidsinformation i leveranskedjan om lager, leveranser, service m.m. leder till en tryggare och flexiblare produktion, högre kvalitet och nöjdare kunder.

Vad vi kan lära oss från coronakrisen är att kriser leder till lösningar. Vi människor är innovativa och duktiga på att hitta nya vägar framåt där vi kan ta hänsyn till både effektivitet och säkerhet. Tekniken för Industri 4.0 fanns redan innan pandemin. Nu har de tillverkande företagen alla orsaker i världen att vända sig mot digital tillverkning. Med hjälp av nästa generations affärssystem och speciellt framtagna branschlösningar går det att öka sin operativa motståndskraft och sin konkurrenskraft. Nu är helt rätt tillfälle att blicka framåt med tillförsikt.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela