Digitalisering, ERP

Hur CAD-integrering hjälper till att förbättra datakvaliteten

Michael Hering30/08/2021

Hur bra och hur effektivt ett företag fungerar beror till stor del på kvaliteten på tillgänglig data. I diskret tillverkning är den största faktorn ren CAD-data. Först när denna information är tillgänglig kan din produktionsverksamhet fungera smidigt.

Låt oss börja med att titta på siffrorna. Utifrån vår erfarenhet vet vi att åtminstone följande krav måste uppfyllas för att ditt ERP-system ska kunna fungerar optimalt för ditt företag:

  • Minst 90 procent av alla lagervaror ska loggas korrekt.
  • Minst 90 procent av alla arbetsinstruktioner och all verksamhet ska beskrivas exakt.
  • Minst 98 procent av stycklistorna ska vara korrekta.
  • Minst 99 procent av artikelns stamdata ska dokumenteras i detalj.

Hur kan datakvaliteten förbättras?

Det första steget för att förbättra stamdatakvaliteten är att integrera CAD/PDM och ERP-systemet med ett intelligent gränssnitt. Detta förhindrar att icke verifierade data från artikel- och stycklistor kommer in i ERP-programmet.

Utan ett gränssnitt måste all data kopieras från CAD-systemet till ERP-systemet manuellt. Detta resulterar i en mycket högre felfrekvens och sämre datakvalitet.

Det tar också längre tid. Manuell datainmatning tar en konstruktör tre till fyra timmar per dokument att utföra. När samma process automatiseras med modern teknik tar det knappt två minuter.

Utöver detta söker en testfunktion efter fel och inkonsekvenser. Konstruktören måste därmed rensa datan innan den sparas. Kritiska fel identifieras direkt och konstruktören kan rätta till dem i god tid. Jämfört med konventionella gränssnitt med överföringstabeller eller filöverföringar förbättrar direkt integrering datakvaliteten och påskyndar datainmatningen.

Fördelarna med CAD-anslutningen

CAD-anslutningen ansluter CAD-världen till ERP-världen. Dess primära funktioner innefattar:

  • Integrering av 20 olika CAD-, PDM- och PLM-system
  • Datasynkronisering i realtid
  • Direkt integrering av Microsoft Dynamics NAV
  • Ger en visuell överblick av upptäckta fel

Slutsats

Intelligent integrering mellan ERP och CAD förbättrar informationsflödet, minskar risken för fel och påskyndar behandlingstiderna för alla inblandade avdelningar. Det hjälper till att optimera processer och ger mycket större säkerhet.

Vill du jobba för att föra konstruktion och produktion närmare varandra? Kontakta oss så kan vi berätta eller skicka vårt senaste white paper kring detta till dig.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela