Digitalisering, ERP

Hur man använder förändringshantering för större transparens

Michael Hering26/08/2021

Använder du CAD- och ERP-system för att arbeta mer effektivt? Toppen. Men om de två systemen inte kan kommunicera utnyttjar du inte den kombinations fulla potential. Ta reda på hur du kan ge ditt företag ett försprång genom att integrera CAD- och ERP-system.

Om du vill koordinera processerna mellan konstruktion och produktion bör du överväga implementering av processövergripande system. När de två systemen kommunicerar med varandra mellan olika avdelningar ökar du inte bara transparensen, du sparar även tid. En viktig del av detta är förändringshantering.

Vad är egentligen förändringshantering?

Om en konstruktör låser en ritning för att ändra den, är denna åtgärd initialt begränsad till CAD-systemet. Därefter måste hen meddela relevanta avdelningar muntligt eller via e-post.

Med intelligent CAD- och ERP-integration elimineras detta arbetssteg: När en ritning ändras justeras motsvarande process automatiskt i ERP-systemet. Så snart konstruktören låser ritningen vet försäljningsavdelningen att den aktuella artikeln inte längre är säljbar.

Hur regleras processer via förändringshantering?

Via ändringsmeddelanden får konstruktörer direkt veta när tekniska ritningar behöver justeras. Tillhörande information (typ av ändring, komponenter som påverkas) ingår i meddelandena. Informationen är därmed omedelbart tillgänglig utan att vidare efterforskningar krävs.

Samtidigt skapas en ändringsförfrågan för varje produktändring. Den innehåller att göra-listan som definierar de berörda avdelningarnas arbetsuppgifter. Systemet spårar och dokumenterar utförandet av de enskilda uppgifterna. På detta sätt är konstruktörerna alltid uppdaterade om den senaste ändringsstatusen.

Hur fungerar ändringshantering?

Syftet med ändringshantering är att spårbart och begripligt dokumentera ändringar av dokument. Detta säkerställer att data i systemet hålls konsekventa.

Användningskontrollfunktionen används för att bestämma inom vilka områden en ritning används. Den förvärvade informationen hjälper till att avgöra om hela produktionsstrukturen, den sammansatta enheten eller endast den enskilda delen måste justeras.

En annan fördel med ändringshantering är att alla dokument i omlopp som är kopplade till en ritning automatiskt uppdateras till den senaste ändringsstatusen. De ändrade dokumenten kan sedan distribueras effektivt.

Vill du jobba för att föra konstruktion och produktion närmare varandra? Kontakta oss så kan vi berätta eller skicka vårt senaste white paper kring detta till dig.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela