Digitalisering, ERP

Så kan ett molnbaserat affärssystem skapa tillväxt

COSMO CONSULT09/06/2021

På en alltmer föränderlig och konkurrensutsatt marknad är det många som letar nycklarna till tillväxt. Hur skapar jag och når ut med unika produkter och tjänster? Hur kan jag knyta till mig den kompetens jag behöver för att få den innovationskraft jag behöver? Hur når jag ut till mina kunder och ger dem en personlig kundupplevelse? Vilka verktyg behöver jag för att kunna sticka ut och växa så snabbt jag vill?

Det blir många frågor, och vi ska försöka svara på dem. Vi ska även titta på hur digitalisering och molndrift kan ge bättre förutsättningar för snabb tillväxt. Ett molnbaserat affärssystem kan skapa just de möjligheter och förutsättningar som du behöver för att kunna nå framgång.

Vilka är dagens förutsättningar för tillväxt?

Det är inte bara tekniken som utvecklas snabbt. Även nya köp- och kundbeteenden och förändringar på marknaden sker med blixtens hastighet. Det här har skapat nya förutsättningar för hur det är möjligt att lyckas som tillväxtföretag.

Generellt sett behöver dagens växande företag kunna:

  • Skapa sin egen nisch där de kan utveckla unika produkter och tjänster
  • Vara en agil verksamhet där medarbetarna har den frihet och flexibilitet de behöver för att kunna bidra med innovation och nya idéer
  • Hitta rätt kompetens
  • Ha möjlighet att växa i sin takt utan att bromsas av olika hinder
  • Snabbt kunna möta förändrade krav, behov och köpbeteenden
  • Ge kunderna en unik och personlig kundupplevelse; helst i flera kanaler

För att kunna lyckas med det här behöver dagens tillväxtföretag dra full nytta av digitaliseringens möjligheter. Från automation till business intelligence och platsoberoende tekniktillgång.

Ett kraftfullt verktyg för det här är det molnbaserade affärssystemet. I en rapport från det tekniska undersökningsföretaget Vanson Bourne visade det sig att företag kan växa med närmare 20 procent om de flyttar sina lösningar till molnet. Med tanke på hur mycket som har hänt med molndriften sedan den undersökningen gjordes för något år sedan är den siffran garanterat större i dag. Vi ska titta på vad det är som är så speciellt med molnbaserade affärssystem som gör att de hjälper företag att växa.

Ett molnbaserat affärssystem låter dig att växa snabbt

För ett tillväxtföretag är det avgörande att det går att växa snabbt när affärerna tar fart. Organisationen behöver vara fri från bromsklossar och hinder. Inte minst när det kommer till de tekniska systemen som hanterar alla affärsprocesser.

Här har det molnbaserade affärssystemet många fördelar. I och med att det är en SaaS-tjänst där tekniken och programvaran ligger någon annanstans (i molnet), och du som användare köper funktionerna och kapaciteten i lösningen istället för en fast IT-installation, skapar molnlösningen flera förutsättningar för snabb tillväxt.

  • Det är skalbart. Eftersom all teknik redan finns på plats i molnet behövs det inga segdragna åtgärder när du behöver utöka med nya funktioner och mer kapacitet. När du behöver få ut mer av ditt affärssystem för att kunna växa behöver du inte vänta på ny IT-arkitektur, installationer, testning m.m. Du abonnerar bara på fler funktioner och mer kapacitet och får det med en gång. Du får den kraft du behöver för att kunna växa när du behöver den.
  • Det kräver inga tunga investeringar. Med en molnbaserad SaaS-tjänst prenumererar du på din ERP-lösning. Du köper det du behöver för stunden och slipper tunga investeringar. Affärssystemet blir en driftskostnad istället för en startkostnad. Du bromsas inte av brist på kapital, utan kan växa snabbt.
  • Det går snabbt att bygga på lösningen med nya funktioner. När du behöver nya applikationer för att kunna möta nya krav eller för att utveckla din affärsidé kan du i princip få dem direkt. Det går snabbt att bygga på och uppgradera en molnlösning. Mycket snabbare än ett fast installerad system. Du kan komma åt dina nya verktyg och funktioner när du behöver dem.

Ett molnbaserat affärssystem gör det enklare att hitta rätt kompetens

Rätt kompetens är avgörande för tillväxt men det är inte alltid rätt person befinner sig på ett tillgängligt avstånd. Med en molnbaserad lösning försvinner de geografiska hindren. Affärssystemets funktioner och data går att komma åt online via dator, surfplatta eller mobil. Det gör det lika enkelt att samarbeta på distans som om ni satt i samma lokal.

För det första ger det här dig möjligheten att rekrytera den kompetens som är bäst lämpad för din tillväxt, inte den som har möjlighet att komma till kontoret. För det andra så öppnar det upp för helt nya möjligheter att arbeta med projektanställda, frilansare, medarbetare på andra kontor etc. Samarbete i molnet gör att alla kan komma åt, granska och redigera dokument i realtid. Det här gör din organisation agil och snabb. Du kan samarbeta med just de personer du behöver, när din tillväxt behöver det.

Ett molnbaserat affärssystem frigör innovationskraft

När affärssystemets data och funktioner är tillgängligt när som helst och var som helst kan dina medarbetare verkligen jobba som de vill. Ni blir inte längre bundna till en fysisk plats, utan kan arbeta där det gör som mest nytta. Dina säljare kan vara ute hos kunderna. Dina team kan samverka oavsett var medlemmarna sitter. Du kan knyta an externa användare, som partners, konsulter m.m. Det här skapar en dynamik där idéer kan flöda fritt och det är lätt att brainstorma fram nya lösningar som skapar tillväxt.

Det är som sagt också enkelt att bygga på systemet med nya applikationer, till exempel business intelligence (BI). BI hanterar och analyserar data från din verksamhet så att du kan få bättre överblick och framåtblick. Tillväxt kräver att du kan agera snabbt och på rätt sätt när förutsättningarna ändras. BI samlar in data som ger dig en uppdaterad bild av framtiden och dess trender. Det låter dig ta rätt beslut så tidigt som möjligt. Du får en blick in i framtiden så att du kan fokusera din verksamhets kompetens och resurser där det behövs.

Ett molnbaserat affärssystem hjälper till att ge en bättre kundupplevelse

Dagens kunder ställer nya och höga krav. De förväntar sig en personlig och anpassad köpresa där deras unika behov blir tillgodosedda. För att du ska kunna erbjuda dem det bemötandet behöver du ha möjlighet att kunna anpassa och optimera kundupplevelsen kontinuerligt. Det ställer nya krav på hur din kunddata hanteras.

När du kan samla och analysera stora mängder data om dina kunder (befintliga som potentiella) kan du också skapa nya värden och erbjudanden som är direkt anpassade mot dina kunder. Du kan även skapa kundkontakt i flera olika kanaler som ger kunden en enhetlig personlig upplevelse. Verktygen som möjliggör det här hittar du i det molnbaserade affärssystemet.

Hitta kraften att växa i molnet

Att skaffa en modern molnbaserad plattform för dina affärsprocesser ger dig nya möjligheter att växa. Du får den kraft och de verktyg som du behöver för att kunna frigöra din verksamhets fulla potential. När du får den flexibilitet, kompetens, frihet och innovationskraft du behöver kan du växa fritt. Ta det steget mot tillväxt! Vi berättar gärna mer om hur det går till.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela