Blogg, Digitalisering

När skall du flytta till molnet? Här är trenderna för 2022 som du ska visa dina beslutsfattare

Markus Engman18/05/2022

Fler och fler smarta företagsledare tar till sig molntjänsternas enkelhet och flexibilitet. Här blir molnleverantörerna en strategisk affärspartner och därför är det viktigt att ditt företag har en molninfrastruktur strategi. Gartner for Technical Professionals-teamet har gjort förutsägelser om de viktigaste trenderna för moln- och edge computing under året, och ännu viktigare, vad ingenjörer och arkitekter måste tänka på. I följande artiklar utforskas de sex viktigaste trenderna för molnet för 2022, bland annat följande

 • Definiera en formell molnstrategi
 • Utforma molninfrastruktur för maximal användning och affärsvärde
 • Bygg in motståndskraft i dina tillämpningar snarare än i din infrastruktur.

Cloud Computing

Generellt sett finns det fortfarande många missuppfattningar om Cloud Computing. Det ligger i människans natur att vi vill göra allting påtagligt, inklusive "molnet" - vilket är en missuppfattning... Gartner definierar molnet som "en typ av databehandling där skalbara och elastiska IT-relaterade funktioner tillhandahålls som en tjänst till kunderna med hjälp av internetteknik". Med detta sagt, låt oss ta en titt på vilka trender som kommer att forma dess framtid:

#1 - Cloud-team kommer att optimera för affärsresultat, inte för teknisk implementering.

Dagens företag som använder molnlösningar i sin dagliga verksamhet försöker att vara och är innovativa, vill komma snabbt ut på marknaden med sina produkter och ofta lyckas med det. På sin väg mot toppen måste de ha rätt att göra misstag. Molnteknikerna hos leverantörerna bör inte fungera som gate-keepers utan som supportrar.

Gartners rekommenderade driftsmodell för molnet kombinerar affärsmässiga och tekniska behov. 

 • Cloud Center of Excellence gör det möjligt att införa molnet på rätt sätt.
 • Vi kombinerar detta med ett rådgivande råd för molnhantering.
 • Och kanske en eller två "cloud community of practice" (=intresserade anställda, användarnas röst och för att se till att ingenjörerna bygger det som användarna behöver).
 • Genomföra en formell och återanvändbar plan för införande av molnet.
 • Inkludera lärdomar

TIPS: Var medveten om riskerna och vet hur du ska hantera dem:

De viktigaste rekommendationerna för anpassning av verksamheten till molnet är att kartlägga prioriteringar på CIO-nivå till initiativ för molnarkitektur och ditt behov av ett återanvändbart ramverk för antagande av molnet.

#2 - Hybrid och Multicloud Adoption kommer att öka den operativa komplexiteten och kostnaden.

Sammantaget: De flesta vill vara multicloud, men bara ett fåtal är det. Man kör vanligtvis applikation A i moln A och applikation B i moln B. Man kan alltså använda flera molnleverantörer (Amazon, Microsoft osv.) och är multicloud ur ett organisatoriskt perspektiv, men det är inte multicloud i sig. Multicloud betyder att du har en infrastruktur/applikation som är byggd i olika moln - och det ger fördelar men ökar också komplexiteten och kostnaderna.

Fördelarna med Multicloud är diskutabla och därför bör du prioritera en primär strategisk molnleverantör. Sträva efter en teknisk anpassning som är "tillräckligt bra" och som överensstämmer med din övergripande molnstrategi. Vänta inte på den bästa möjliga tekniska anpassningen, den kommer ändå aldrig finnas.

#3 - Business Resilience kommer att byggas in i applikationsarkitekturen.

Ransomware är ett existentiellt hot för många företag i dag. Säkerhetskopiering /DR är viktigt. Förr i tiden betraktade man back-up som ett infrastrukturproblem. Programmen var utformade för att köras i en enda vertikal stack, så vi satte in redundans i infrastrukturskiktet. Man replikerade till exempel lagringsutrymmet eller placerade applikationen i en virtuell maskin så att den kunde migrera till en annan värd om det skulle uppstå ett hårdvarufel. På så sätt lade man till robusthet i koden.

Nya Cloud-Native Apps har resiliens inbyggd. Du behöver inte bygga in det i deras infrastruktur, men det räddar dig inte från Ransomware.

Det behövs en genuin IT-resiliens. Gartner definierar IT-resiliens som organisationens förmåga att avvärja, absorbera, minska, återställa och anpassa sig till kända och okända IT-relaterade faror så att systemen är tillförlitliga, tolerabla och återställbara.

MÅL: undvika "katastrofer" från början snarare än att återhämta sig från dem.

Ett viktigt råd om försvar mot ransomware: Om du drabbas måste du ha en ren miljö där du kan återställa dina data, där de inte kan återinfekteras (dvs. en säker isolerad återställningsmiljö).

Gartners rekommendationer för IT-resiliens:

 • Fokusera på IT-resiliens
 • Börja med att bygga in motståndskraft i molnbaserade appar.
 • Prioritera försvar och återställning av utpressningstrojaner.
 • Implementera KPI:er för motståndskraft och använd dessa data för att identifiera viktiga brister.

#4 - Distributed cloud kommer att ersätta privata och hybrid-moln-initiativ

Distributed cloud (t.ex. Amazon Web Services (AWS) Outposts, Azure Stack Family) är offentliga molntjänster som körs utanför leverantören. Vanligtvis har du en substation av den i ditt datacenter (på plats, knuten till en molnleverantör på något sätt).

Du har vissa data som av någon anledning inte kan flyttas till det offentliga molnet, men du vill ändå ha molntjänster? Det är där en outpost eller azure stack kommer in på plats.

#5 - Containers och serverless kommer att bli en infrastrukturell grund för applikationsplattformar

Serverless innebär att servrar fortfarande är inblandade, men tanken är att du inte ser servrarna, de är inte ditt problem, då du inte hanterar dem - de hanteras av molnleverantören.

Serverless är en viktig innovation för molnet som gör det möjligt för dig att ha din container var du än behöver den.

Nya cloud-native infrastrukturtjänster är på väg att erövra marknaden, bland annat fPaaS - funktion som en tjänsteplattform (t.ex. AWS Lambda). 

Serverless Containers skulle vara den gyllene medelvägen. Och dina utvecklare kommer att tacka dig för genomförandet.

Rekommendationer för Containers och Serverless

 • Optimera applikationer för cloud-native-arkitekturer, inklusive CaaS och serverless.
 • Introducera serverless containerarkitekturer i DevOps-arbetsflöden.
 • Använd Kubernetes- och CaaS-tjänster i offentliga moln om du inte har särskilda krav på överensstämmelse eller funktionalitet som de inte kan uppfylla (uppfinn inte hjulet på nytt!).

#6 - Kompetensbristen på krisnivå kommer att äventyra innovation och implementering av molntjänster

De flesta företag har idag inte den kompetens som kommer att behövas för att genomföra alla sina planer för molnet och nästa generations infrastruktur. Och det kommer att bli allt svårare i takt med att efterfrågan ökar.

En lösning kan vara att man utbildar sin befintliga personal och modernisera deras kompetens via ett formellt aktiveringsprogram med till exempel utbildningskurser och certifieringar. Prioritera inlärning av nya färdigheter och gör det till en del av personalens årliga granskningsplaner. 

Sammanfattning

För att sammanfatta de nuvarande molntrenderna enligt Gartner: 

 • #1 - Ha en plan för molnet
 • #2 - Undvik multicloud
 • #3 - Nya Cloud-Native Apps har inbyggd motståndskraft men räddar dig inte från Ransomware.
 • #4 - Överväg distributed cloud services
 • #5 - Om du vill införa nya molnnativa infrastrukturtjänster, prioritera serverless containers.
 • #6 - Utbilda dina anställda

Artikel baserar på Gartners webinariet om The Top 6 Cloud Trends to Focus on Now (gartner.com)

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden

Dela