Blogg, Digitalisering, ERP

Migration vs. implementering: Från Navision till Business Central

Mari Forsberg07/01/2022

Migration vs. implementering: Från Navision till Business Central

Cloud-teknik står nu i centrum för den digitala transformationen. Molnet har förändrat mycket, inte bara hur vi distribuerar, använder, utnyttjar och hanterar IT, utan det förändrar även själva affärsverksamheten. Med enkel tillgång till data och nya intelligenta sätt att visa, analysera och använda information har molnet gett nya kraftfulla funktioner.

I och med lanseringen av Dynamics 365 Business Central introducerade Microsoft en moln-ERP som följde på Dynamics NAV (-2018). Trots de uppenbara fördelarna är vissa företag fortfarande tveksamma till att migrera från Microsoft Dynamics NAV till Dynamics 365 Business Central i molnet (SaaS).

Vilka hinder kan det finnas för att gå från NAV till Business Central?

Tidigare versioner av NAV gjorde det möjligt att anpassa affärslogiken med hjälp av programmeringsspråket C/AL. Detta erbjöd stor flexibilitet, men försvårade samtidigt uppgraderingen av programvaran, eftersom varje anpassning behövde migreras eller skrivas om för att fungera med de nya versionerna. Samma sak händer om vi vill bedöma migreringen från Dynamics NAV till Business Central: ju fler anpassningar, desto svårare är det.

Varför ska du migrera till Business Central i molnet?

Det finns många skäl att migrera från Dynamics NAV till Business Central. Den viktigaste är att NAV är tekniskt föråldrat, eftersom Microsoft slutar stödja produkten och inte tillåter ytterligare teknisk utveckling.

Dessutom kan kostnadsminskningen i samband med flytten till Business Central vara ett bra skäl:

 • Molnversionen av Business Central är licensierad enligt en prenumerationsmodell och betalas månadsvis eller årligen, och denna kostnad är skatteavdragbar.
 • Eftersom Business Central ligger på Microsoft Azure behöver du inte investera i lokal infrastruktur och servrar eller i team som specialiserar sig på något annat än din kärnverksamhet.
 • Underhållskostnaderna blir också lägre eftersom uppdateringarna automatiskt planeras och hanteras av Microsoft eller den Microsoft-partner du samarbetar med.

Å andra sidan innebär On-Premise-modellerna ytterligare kostnader:

 • Business Central On-Premise har en permanent licens där du betalar en engångsavgift för att äga programvaran.
 • Det kräver investeringar i hårdvara och utrymme, eftersom du behöver servrar för att hosting-lösningen ska fungera.
 • Du kan också behöva interna IT-resurser för att underhålla och uppgradera programvaran.

I allmänhet är den totala ägandekostnaden under en normal föråldringsperiod mycket lägre med molnversionen. I jämförelse har den lokala versionen en högre initial installationskostnad och framtida underhållskostnader över tid.

Tvekar du att migrera från NAV till Business Central SaaS?

En av orsakerna till att man tvekar när man uppgraderar till Business Central i molnet är att man har tilläggsmoduler (Add-On's) från oberoende programvaruleverantörer (ISVs) som inte är tillgängliga i BC-molnet. På samma sätt kan det vara dyrt att återskapa kundanpassningar.

Det är viktigt att komma ihåg att du kanske inte behöver de Add-Ons eller specialanpassningar som du hade i din första implementering. Det är möjligt att Business Central täcker de verksamhetskrav som täcktes på det sättet i den nuvarande ERP-implementationen och att ingen anpassning behövs, eller att det finns tillägg i Microsoft AppSource som täcker dem och som är tillgängliga för testning och användning.

I vilket fall som helst är det klokt att kontakta en Microsoft Dynamics 365-partner som COSMO CONSULT som erbjuder båda metoderna och som kan hjälpa dig i ditt beslut. COSMO CONSULT har också ett stort antal tilläggsfunktioner, som kan vara den bit som passar och förenklar ditt projekt med justerade kostnader, inklusive ett digitalt konsultpaket som gör det möjligt för kunden att utforma grundkonfigurationen av det nya systemet, vilket sparar på investeringen.

Driftstjänster i COSMO CLOUD

COSMO CLOUD för Business Central är en effektiv, högpresterande och säker allt-i-ett-lösning för ERP NAV/Business Central-system. Med COSMO CLOUD managed services drar kunden direkt nytta av COSMO CLOUDs mångåriga erfarenhet av hundratals implementeringar, migreringar, konfigurationer och drift av komplexa Business Central-miljöer. Med COSMO CLOUD for Business Central kan du snabbt och enkelt säkerställa optimal IT-drift för din ERP-lösning till fasta månadskostnader.

Med COSMO CLOUDs hanterade tjänster kan du migrera arbetsbelastningar till molnet i Azure och konvertera befintliga Dynamics NAV-lösningar till en molntjänst som fungerar i Azure. Detta alternativ har betydande fördelar:

 • Enkel prissättning (per användare eller månadsabonnemang).
 • K0-certifierad säkerhet
 • Katastrofåterställning
 • Flexibilitet för att minska eller öka antalet användare och resurser
 • Inga ytterligare kostnader för infrastruktur
 • Inget behov av kostsamma interna molnkompetenser
 • Hosting av alla versioner av Dynamics NAV och BC
 • Full hybridintegration möjlig

Vart börjar man?

Det första steget i bedömningen av din molnmigrering är att veta vilken budget du har. Låt världens ledande expert på Dynamics NAV och Business Central hjälpa dig att förstå alla alternativ och ge dig råd om hur du ska migrera ditt ERP-system.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Mari Forsberg
Senior Sales Consultant - Finance, Trade & Service

Dela